• Sparebanken Vest har satt oss i gjeld uten at vi ante noe om det, sier brødrene Frode og Roald Bruland.

Nå vil de ikke betale pengene tilbake, men føre saken inn for Finansklagenemda.

— Vi er usikre på om vi har jussen på vår side. Men vi føler oss lurt og sviktet i en periode hvor vi var i sjokk og sorg. Og det av en bank som familien har brukt i alle år, sier Frode Bruland.

Det er snart to år siden deres mor døde. I arveoppgjøret etter henne ba de Sparebanken Vest samle pengene hennes på en konto som de begge kunne få tilgang til via nettbanken.

— Etter litt plunder ble det gjort, og ingen fortalte oss at det på denne samlekontoen, som hadde vært lønnskontoen til mor, fulgte med en kreditt på 10.000 kroner. Det sto ingen steder, ble ikke fortalt oss, og vår mor var absolutt ikke i en økonomisk situasjon hvor det var grunn til å tenke på at hun hadde en slik trekkmulighet, sier Roald Bruland.

«Disponibelt beløp»

Først for et par uker siden ble han og broren klar over at de skyldte banken penger. Da ringte en bankansatt Roald og bam han betale inn de rundt 11.500 kronene, pluss renter, som han og broren skyldte, for å avslutte morens samlekonto.

— Vi ante ikke at vi skyldte penger. På kontoen sto det bare disponibelt beløp og ikke saldo. Og når vi ikke ante at det fulgte noen kreditt med kontoen, trodde vi selvfølgelig at det var saldoen som var oppgitt.

25.000 dukket opp

Roald Bruland ble samtidig fortalt at det også sto en konto på 25.000 kroner etter deres far, som døde for mer enn fem år siden. En konto som de heller ikke ante noen ting om, men som moren hadde disponert fordi hun satt i uskiftet bo.

— Forslaget fra banken var da at de trakk kreditten på 11.500 fra det innestående beløpet på 25.000 kroner, så ville det uansett bli en pluss for oss, sier Roald Bruland.

Men for ham og broren var dette to saker som ikke hadde noe med hverandre å gjøre. - For oss er det først og fremst en prinsippsak der banken bør innrømme sine dårlige rutiner knyttet til dødsbo og ta ansvar for sine feil, sier Frode Bruland.

Vil dekke rentene

Hos Sparebanken Vest beklager informasjonssjef Lars Ove Breivik hvis det her har vært misforståelser knyttet til kreditten som brødrenes avdøde mor hadde.

— Vi har tilbudt de to brødrene å trekke rentekostnadene knyttet til kreditten, sier Brevik, som har snakket med regionbanksjefen som har behandlet saken i Sparebanken Vest.

— For oss er ikke det nok. Vi vil de skal dekke nesten hele beløpet. Først da får vi en innrømmelse fra deres side, sier Frode Bruland.

Send klage

Selv innrømmer han at de kanskje burde ha lest årsoppgaven for kontoen som ble sendt for et drøyt år siden.

— Vi leste ikke den, men burde nok gjort det, og har derfor bedt banken bare dekke kreditten som ble brukt før denne årsoppgaven ble sendt ut, sier Frode Bruland.

Breivik står imidlertid fast ved bankens tilbud, og har bedt brødrene ta kontakt med Finansklagenemda om de føler seg dårlig behandlet.

— I forbindelse med oppgjør av dødsbo skal arvinger selvfølgelig gjøres oppmerksom på rettigheter og plikter. Og det kan selvfølgelig ha skjedd en brist i rutinene her, sier Brevik.