Lørdag ble det klart at Avinor vant i retten mot Flybussbergen etter en lang strid mellom flybusselskapet og Avinor. Samme dag inngikk Avinor og Tide en kontrakt der sistnevnte får retten til de to flybussholdeplassene.

Mandag står likevel Flybussbergen side om side med Tide foran utgangen på Flesland, slik de har gjort den siste tiden.

Ikke bortvist

— Foreløpig er det det gemyttlig på flyplassen. Avinor har sagt at de synes vi bør flytte oss, men har ikke kastet oss vekk, sier Robert Aasmul, daglig leder i Flybussbergen, og legger til:

— Vi har en forpliktelse overfor våre kunder, og kjennelsen i retten sier ingenting om Avinors rett til å kaste oss ut.

Aasmul møtte lufthavnsjefen mandag morgen, og sier til BT at han vil kjempe videre for å kunne stå på holdeplassen ved utgangen.

Han reagerer på at Avinor har fjernet informasjon om Flybussbergen fra sine nettsider.

— Det står i motsetning til lufthavnsjefens tidligere uttalelser om at han ønsker konkurranse om flybuss og at flest mulig skal reise kollektivt, sier Aasmul.

- Vi er i dialog

Lufthavnsjef Aslak Sverdrup sier til BT at Avinor er i dialog med Flybussbergen.

— Vi er forundret over at Flybussbergen ikke innretter seg etter resultatet av kjennelsen. Vi har hatt møte med dem i dag. Vi har informert om hvor vi står, og de har gitt tilbakemelding, sier han.

Sverdrup sier at Flybussbergens avtale om bruk av holdeplassen utløp ved nyttår, og at Avinor aksepterte at de sto der frem til 26. januar i påvente av kjennelsen fra Oslo Byfogsembete.

— I kjennelsen ble Avinor gitt fullt medhold, og det var på denne bakgrunn kontrakt mellom Avinor og Tide ble inngått den 25. januar. Flybussbergen står dermed uten avtale som gir dem rett til å bruke holdeplassen til kommersielle flybusstjenester, sier Sverdrup.