• Barnefamilier har mer enn nok å bruke penger på. Sparing kan vente til barna har flyttet ut, lyder rådet fra NHH-professor Terje Hansen.

— Mange pensjonister får en romslig økonomi. Mange trenger egentlig ikke å spare for alderdommen utover å betale ned på gjelden på boligen, sier Terje Hansen.

Han legger til:

— De som er under 50 trenger ikke tenke på annen sparing enn nedbetaling av boliggjeld. Først når barna har flyttet ut, og man får det romsligere økonomisk, vil de fleste ha mulighet til ekstra sparing.

Sparer til hus

Det blir familien Gjøsund i Blomsterdalen glad for å høre. De sparer, men ikke til pensjon.

- Vi skal bygge hus. Vi har solgt huset vi hadde, og nå leier vi, dermed sparer vi ekstra mye nå, sier Frank Gjøsund. Rundt 6000 i måneden setter de av til huset, dessuten sparer de litt til barna. Pensjonssparing har de ikke begynt å tenke på.

- Vi tenker vel at det kan vente litt til, sier Susanne Gjøsund. Hun blir glad for å høre rådet fra Terje Hansen.

- Det er godt nytt. Da gjør det ikke noe at vi ikke er så veldig opptatt av det, sier hun.

- Skremmer folk

Banker og andre finansinstitusjoner presenterer løpende undersøkelser som viser at folk ikke vet hva de kommer til å få i pensjon. I kjølvannet følger råd om å begynne privat sparing, som skal sikre at levestandarden ikke synker den dagen du slutter i jobb (se egen sak).

- Bankene prøver å skremme folk. De vil jo ha dem inn på disse spareordningene som de tjener på å selge, så det er forståelig, sier professor Hansen.

Han mener rådet om egen privat pensjonssparing er unødvendig for store grupper. – Det gjelder alle offentlig ansatte som vil ha jobbet i full stilling i minst 30 år på pensjoneringstidspunktet. Det samme gjelder alle ansatte i private bedrifter med tilsvarende kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjon.

Hansen peker på at offentlig ansatte med full opptjening får 66 prosent av siste års brutto lønn som pensjon.

- De trenger ikke bekymre seg. Skattesystemet er også innrettet slik at disponibel inntekt (inntekt etter skatt) ikke faller med 34 prosent, fordi pensjonister skattlegges lavere enn lønnstakere. Dessuten faller utgiftene for de fleste når de blir pensjonister.

- Bare tenk på at de kan velge å reise på ferie når ingen andre drar. Dermed får de gunstige rabatter både på flybilletter og opphold. De har også lave bokostnader fordi de har lav boliggjeld.

Får like mye som før

Noen ektepar kan til og med få like mye eller mer å rutte med som pensjonister, påpeker Hansen:

—  Fortsatt blir mange kvinner, som har vært hjemmeværende i store deler av yrkesaktiv alder, minstepensjonister. De kan også være uten inntekt på pensjoneringstidspunktet. Hvis mannen har vært offentlig ansatt med 500.000 kroner i inntekt, vil han få 330.000 kroner i pensjon.

— Men når kvinnen blir 67 vil hun selv få minstepensjon, som i dag er på rundt 127.000 kroner. Denne pensjonen vil være skattefri. Paret vil derfor få tilnærmet samme disponible inntekt som før de ble pensjonister.

Hansen trekker videre frem at det vanlige i Norge er å spare i bolig.

— Ola nordmann er fremmed for å spare i aksjer og aksjefond. Og de fleste ser at å spare i bank ikke er særlig lønnsomt. Men de betaler ned boliggjelden, og de fleste er tilnærmet gjeldfrie den dagen de blir pensjonister. Sitter du med en nedbetalt bolig, er det fort en formue på tre til fem millioner kroner.

Låner på boligen

- En ny utvikling i senere år er at pensjonister benytter seg av muligheten til å ta lån på den nedbetalte boligen. Bankene tilbyr blant annet såkalte rentereguleringslån, der den årlige renten legges til lånet.

- Låner du for eksempel en millioner på boligen, og tar ut ett hundre tusen kroner hvert år de ti første og mest aktive årene som pensjonist, får du mye ekstra å rutte med. I tillegg gir skattefradraget for rentene deg ekstra likviditet, siden rentene blir lagt til lånet.

- Men da vil lånet øke og øke?

- Ja, men normalt vil verdien på huset øke mer enn rentene, slik at det ikke reduserer egenkapitalen. Tar man ut til sammen en million kroner over ti år på en bolig som i utgangspunktet er verd tre millioner, vil verdien av boligen minus gjeld etter ti år være minst to millioner, forutsatt meget moderat vekst i boligprisene, sier Hansen.

GIR UORTODOKS RÅD: Terje Hansen.