bt.no presiserer: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at Owe Hagesæther var prosjektleder for UiBs eksternweb. Det er ikke riktig. Prosjektleder var Bodil Kjelstrup fra UiB, mens Hagesæther var innleid som konsulent for å bistå prosjektgruppen.

— Jeg mener løsningen vi valgte var god, med de premissene som var lagt den gang, sier Hagesæther.

Han var innleid til UiB for å bistå prosjektgruppen under arbeidet høsten 2006 og våren 2007. Hagesæther var på den tid daglig leder og deleier i selskapet Nordic Integrator.

- Ville valgt annerledes

Han synes det er rart at IT-avdelingen er så hard i dommen.

  • IT-avdelingen ivret for å bruke et system med åpen kildekode. Jeg personlig ville nok gått for en lisensiert programvare. Men det er tradisjon i akademiske miljøer for å bruke åpen kildekode, nettopp for å unngå lisenskostnader, sier han.
  • Fordelen med åpne kildekoder er jo at en slipper å betale, men det er ingen garantier for en videreutvikling av kildekoden. Den er nærmest utviklet etter en dugnadsånd. Derfor er anvendelsen av den gratis, men en blir mer sårbar fordi en i stor grad må kjøpe tjenester fra konsulenter i arbeidet med systemet. Alternativt må en ta arbeidet i egen organisasjon. Da kreves det jo også kompetanse, sier Hagesæther.

Ikke lenge etter at Hagesæther sluttet som konsulent for UiB våren 2007, ble selskapet hans, Nordic Integrator, solgt til nettopp anbudsvinner Bouvet. Hagesæther ble senere regiondirektør i Bouvet. Han sier at det ikke oppsto noen rollekonflikt, selv om de to prosessene skjedde nær hverandre.

  • Salget ble gjennomført på en ordinær måte gjennom meglerselskap. Vi leverte gode resultater og hadde flere tilbyder. Det var heller ikke forhandlinger mellom Bouvet og Nordic Integrator mens jeg jobbet for UiB, sier Hagesæther.

- Løst etter hvert

Bouvet vedgår tekniske problemer med eksternweben, men kommunikasjonssjef Åsmund Mæhle påpeker at det er slike problemer i mange IT-prosjekter.

  • Slik vi ser det, er problemene blitt løst etter hvert. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med UiB hele veien, og har ingen konfliktsituasjon. Vi mener UiB kan leve med systemet i flere år fremover.

- UiB mener det ikke er godt nok?

— Den nye ledelsen i IT-avdelingen mener at dette er en teknologiplattform de ikke vil bygge videre på, og de mener at plattformen ikke er utbredt nok. Vi mener at den er det. Det er riktig at andre er mer utbredt, men det er veldig mange som er bygget opp rundt denne plattformen, sier Mæhle.

Mæhle tror det vil bli dyrere for UiB å kjøpe nytt system enn å bygge videre på det de har. Jeg mener UiB fikk det systemet de bestilte, og det de betalte for.

- Hva tenker dere da om at UiB vil bort fra systemet?

  • Det er en avgjørelse vi respekterer, men det hadde ikke vært nødvendig.

Si din mening i kommentarfeltet under!