Gullstølsbotn barnehage er helt tom for barn. To kvinner med barn som vil leke, må vises bort. Lekeplassen kan ikke brukes av noen, så lenge barnehagen er i streik. Det har den vært siden torsdag.

— Vi mener det er viktig å få lønn for den kompetansen du har, sier Reidun Høgøy.

Hun har jobbet i barnehagen i 25 år, og har til sammen fire års utdannelse, med videreutdanningen hun tok i 2005. Årslønnen er på 419.000, noe hun mener er altfor lite.

— Det er dårlig i forhold til andre yrkesgrupper med tilsvarende lengde på utdanningen, sier hun.

Krever garantilønn

Unios krav er at høyskoleutdannede kommuneansatte med minst 20 års erfaring skal være garantert en lønn på minst 435.000 kroner.

Det mener førskolelærerne i Gullstølsbotn er helt rimelig.

Maria Lofstad er aleneforsørger med tre barn, og sier det er vanskelig å få det til å gå rundt med en årslønn på 419.000.

— Det er ikke enkelt for vår yrkesgruppe med den lønnen å etablere seg på nytt, sier hun.

Går ikke alltid rundt

For tre år siden kjøpte hun nytt hus, og oppdaget at det var vanskelig å få lån. Det endte med at hun kjøpte mindre enn planlagt.

— Man må fire på kravene. Det går ikke å sitte med et rekkehus på 3 millioner, sier Lofstad.

Barna er 12, 16 og 17 år.

— Det går ikke bestandig rundt med den inntekten jeg har, sier førskolelæreren.

Vil ha likhet

De tre førskolelærerne er opptatt av at ansatte i kommunal og offentlig sektor ikke må bli hengende etter.

— Vi forventer ikke mer enn likhet, sier Høgøy.

Alle har mer enn 20 års ansiennitet, og har minst tre års utdannelse. De mener det er viktig å få ordentlig betalt for jobben de gjør.

— Det er kvalitet vi jobber med i barnehagen. Vi er et ledd i barnas utdanning, sier Lofstad.

Opptatt av rekruttering

De stortrives med jobben i barnehagen.

— Men det har kommet mange nye krav og forventninger om dokumentasjon og kvalitet. Vi vil ha lønn deretter, sier de.

Førskolelærerne er også opptatt av å sikre rekruttering til yrket.

— Det må være attraktivt å søke seg til førskolelærerutdanningen, sier Jannecke Nilsen Eidsheim.

Foreldrene i barnehagen har så langt støttet de streikende.

— Vi er klare til å streike så lenge det kreves. Det vil være lettere å gå tilbake til jobb og vite at vi faktisk har oppnådd noe. De må ikke gi seg denne gangen, sier førskolelærerne.

Har du sympati for de streikende? Syng ut i kommentarfeltet!