• Jo flere butikker som samles på ett område, desto større blir den magnetiske tiltrekningskraften på forbrukerne.

Høyskolelektor Robert Ingvaldsen på BI Bergen er slett ikke overrasket over tettheten av bilforhandlere verken i Åsane, på Kokstad eller Minde.

— Dette er selve fundamentet for kjøpesentrene, der man kan velge og vrake i mange ulike klesbutikker før man tar sitt endelige valg. For personer på biljakt er det naturligvis også enklere hvis forhandlerne ligger i nærheten av hverandre, sier Ingvaldsen. Han presiserer likevel at prosessene rundt bilkjøp og kleskjøp er noe forskjellig sett fra et økonomisk ståsted.

Lidl og sport

Men det er ikke tvil om at trafikk avler trafikk, mener høyskolelektoren.

— Vi har mange eksempler på det. Da for eksempel Lidl ble etablert i Ervik og på Krambua, økte omsetningen i dagligvarebutikkene som lå tett inntil. Jeg tror også det er en fordel for begge at XXL Sport & Villmark og MX Sport ligger så tett i Laguneparken, fremfor G-Sport, som ligger litt unna.

- Er det en vinn vinn-situasjon for bilforhandlere å ligge på rekke og rad?

— Det er det åpenbart, all den tid det er fordelaktig for kundene, noe som igjen genererer økt trafikk. Man vil jo gjerne sammenligne priser, tilbud, motorstørrelser og lignende, uten å reise på kryss og tvers i hele kommunen.

- Ikke alltid avgjørende

- Er det ingenting negativt med sterke konsentrasjoner av én bransje?

— Én dominerende bransje innenfor et begrenset område kan jo ha en innvirkning på lokalmiljøet, men stort sett byr ikke det på problemer.

Robert Ingvaldsen peker samtidig på at det ikke er et absolutt behov for bilforhandlere og andre bransjer å ligge kloss i hverandre.

— Er man sterk nok, og har et godt merkenavn, søker publikum til dem uansett, sier høyskolelektoren på BI Bergen.

VINN-VINN: At bilforhandlere ligger på rekke og rad, er en åpenbar fordel for forhandlerne. Det mener høyskolelektor Robert Ingvaldsen på BI Bergen.