— Egmont er samfunnsengasjert og langsiktige. De har heller ingen eiere over seg, og har ikke behov for å melke oss for utbytte, sier nyhetsanker Sturla Dyregrov i TV 2. Mandag morgen ble det kjent at det danske selskapet, Egmont, blir eneeier av TV 2 når de kjøper A-pressens eierandel på 50 prosent for 2,1 milliarder kroner.

- Utrolig mye penger

Da BT tok en runde i lokalene på Nøstet tidligere i dag, var stemningen blant de ansatte ubekymret.

Dyregrov sier at han er utelukkende positiv til Egmont, men ble overrasket over den høye prisen danskene betaler.

— Det eneste som bekymrer meg er at den totale prisen på TV 2 blir 4,2 milliarder kroner etter dette salget. Det er utrolig mye penger.

— Vil sette krav til oss

Dyregrov mener at det kan bli krevende å forsvare verdien.

— Forventer eierne en årlig avkastning på fem prosent, betyr det at vi må kaste av oss om lag 220 millioner kroner i året. Da vil Egmont naturligvis sette krav til oss, og de må vi akseptere, fortsetter han.

- Grei markedspris

Klubbleder Baard Zakariassen viser til en masteroppgave ved NHH, skrevet av Kristian Repstad og Lars Christian Rogstad i fjor. I analysen gis TV 2 en markedsverdi på 4,2 milliarder kroner.

— Jeg tror det TV 2 går for er en grei markedspris. Den stemmer overens med verdivurderingen som ble gjort på NHH, men jeg skal ikke si meg uenig med argumentene til Dyregrov, sier Zakariassen.

Finansdirektør Hans J. Carstensen i Egmont poengterer at prisen er basert på en rekke verdivurderinger, og beroliger med at kravene ikke blir skjerpet med dem som eneeiere.

— Samlet sett, etter å ha tatt en rekke vurderinger, mener vi at vi betaler en fair pris. Kravene til TV 2s lønnsomhet og inntjening blir ikke forandret. Det blir helt de samme som vi har operert med hittil, sier Carstensen, som også er styreleder i TV 2. ## - Reagerer med skuldertrekk

Zakariassen sier at reaksjonen til de ansatte har vært avslappet i dag.

— Folk hos oss er ubekymret. De ansatte som har satt seg godt inn i saken argumenterer med at Egmont har vært en solid og pålitelig eier gjennom 20 år. De som ikke har satt seg inn i saken, reagerer med et skuldertrekk, fortsetter han.

- Troverdig pådriver

Ifølge Zakariassen stoler de ansatte på at Egmont vil beholde hovedkontoret i Bergen.

— Vi tror at Egmont vil være en majoritetseier i overskuelig fremtid. Historien viser også at Egmont har vært en troverdig pådriver for hovedkontor i Bergen. Uansett har vi en avtale med staten som sikrer oss fire år til i Bergen, fortsetter han.

Har forventninger

Ansatterepresentant i styret i TV 2, Kjetil H. Dale, har også tro på at Egmont vil fortsette som en pålitelig eier.

— Som ansatterepresentant forventer jeg at Egmont fortsetter slik de har gjort i 20 år, sier Dale.

— Hvis ikke, må vi snakkes, legger han til.