— Vi kan ikke si noe i dag om effekten av kvinner i styrer på økonomiske resultater, sier professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI.

Han mener endringer i måten styrene jobber på ikke nødvendigvis skyldes at de nå består av flere kvinner som sådan, men at kvoteringsreglene førte til rekruttering fra nye miljøer.

Smitteeffekt på styremenn

Ifølge Huse er kvinnene som nå fyller opp ASA-styrene langt fra en homogen gruppe. Likevel ser han visse fellestrekk.

— Når det kommer en ny gruppe inn i styrene er det naturlig at de vil vise at de er dyktige og fortjener plassen. Derfor forbereder de seg gjerne bedre, sier han.

Dette har igjen gitt en smitteeffekt på de øvrige - ofte mannlige - styremedlemmene.

Men selv om styrene er blitt grundigere, er det ifølge Huse altså ikke sikkert at flere kvinner gir bedre økonomiske resultater.

  • Det er ikke gitt at kvinnelige styremedlemmer kontrollerer mer, har bedre nettverk eller mer erfaring i bedriftsledelse enn menn, sier han.

- Trengs minst tre kvinner

En ny studie som Huse har vært med på viser derimot at kvinner i styrer kan skape mer innovative organisasjoner.

  • Mangfold i styrene har først og fremst effekt på utvikling av strategier, som igjen bidrar til innovasjon, sier Huse.

Den ferske studien viser at styrene må bestå av minst tre kvinner for at kvinneinnslaget skal ha noen effekt på styrenes strategiengasjement og innovasjon i bedriftene. Ifølge Huse skyldes dette at et lavere antall kvinner kun vil tilpasse seg den eksisterende styrekulturen.