Både DnB NOR og Nordea la tirsdag fram sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i 2010. De forventer en langsom vekst og bare to rentehevinger i år; én på 0,25 prosentpoeng i mars og én like stor i august.

— Vi tror det vil bli en unormalt lav rente i hele 2010 og hovedgrunnen til det er at det internasjonale bildet blir svakt, sier seniorøkonom Øystein Dørum til Aftenposten.no.

Nordeas sjeføkonom Steinar Juel regner med betydelig mer moderat vekst i år enn det Norges Bank regner med.

Norsk industri blir mildere rammet enn i andre land. Men utsiktene er nå mer usikre enn de er flere andre steder. Sjeføkonom Steinar Juel

— To ting trekker nedover. Det er varslet svakere vekst i offentlig forbruk, samtidig som at effekten av fjorårets rentekutt dør ut. Dermed vil forbruket vokse langsommere. Sysselsettingen vil være noe negativ i 2010, men vil stabilisere seg utover i året. Dermed vil ledigheten stige noe mer, sier Juel.

Hindre sterk krone Han mener overkapasitet, høy arbeidsledighet og lav lønns— og prisvekst fører til at det ikke blir noen rentehevinger i de store sentralbankene ellers i verden i 2010.

— Det vil igjen legge begrensninger på Norges Bank som ønsker å hindre at kronen blir for sterk. Vi tror også at industrisektoren og bygg og anlegg vil slite i 2010. Vi forventer fortsatt nedbemanning og økt ledighet. En lav lønns- og prisvekst gir rom for Svein Gjedrem til å være tilbakeholden med rentehevinger, sier Dørum.

En sterk krone vil svekke konkurranseevnen til norske bedrifter i utlandet. Det vil også gi billigere importvarer, noe som kan bidra til økt privat forbruk og prisvekst. Noe som igjen kan føre til at Norges Bank hever renten.

Nordeas økonomiske prognoser har fått tittelen «Et unormalt oppsving - fordi nedturen var unormal».

— Norsk industri blir mildere rammet enn i andre land. Men utsiktene er nå mer usikre enn de er flere andre steder. Vi regner med fall i oljeinvesteringene i år og neste år. Det vil ramme den delen av industrien som holdt produksjonen i gang i fjor. Ordene de hadde er nå ferdige, men de mangler nye bestillinger. Så vil det ta tid før de kommer seg opp igjen, sier Juel.

Svensk industri har selv høyere forventninger til vekst enn det norsk industri har.

Sigbjørn og Jens En renteheving opp til 2,25 prosent er langt lavere enn det Norges Bank selv anslo i sin siste pengepolitiske rapport i oktober 2009. De anslo at renten vil bli øket flere ganger i år og ende på 2,75 prosent innen utgangen av 2010.

Det som kan påvirke renten til å heves mer enn forventet, er om privatpersoner og bedrifter reagerer sterkere på den lave renten enn det DnB NOR har lagt til grunn.

— Dersom folk låner mer og bruker mer og bedrifter ekspanderer mer så vil veksten bli kraftigere, noe som kan øke presset mot renten. Og dersom Sigbjørn og Jens ikke strammer til i budsjettene som planlagt, så vil det også påvirke etterspørselen.

3 renteøkninger i år Juel i Nordea påpeker at oljepengebruken nå ligger langt over handlingsregelen.

— Finansministeren (Sigbjørn Johnsen (Ap), red.anm.) sa tidlig etter han overtok jobben at han skulle komme ned på handlingsregelen i løpet av perioden, men han har senere blitt litt mer ullen på det. Etter våre vurderinger vil det offentlige forbruket vokse langsommere i årene fremover, betydelig lavere enn det man har vært vant til med den nåværende regjering, sier Juel.

Hvis man legger opp til strammere budsjett, vil også renteoppgangen bli betydelig lavere enn Norges Bank legger opp til, legger han til.

— Vi venter oss 2 renteøkninger i vår og 1 til høsten, og neste år, sier Juel.

EU, USA og Kina Dørum føler seg ganske trygg på prognosene, men understreker at utviklingen internasjonalt kan endre bildet.

— Det aller viktigste er utviklingen i USA, rett og slett fordi det er så stort. Amerikanerne står for en fjerdel av den globale etterspørselen, hvis det går dårlig der så blir veksten svak i resten av verden, sier han til Aftenposten.no.

Våre naboland i Europa er i tillegg viktig for Norge som eksporterer mye blant annet til Sverige og Tyskland.

— Vi forventer ingen særlig vekst i disse landene. I tillegg er den kinesiske økonomien veldig viktig for Norge. De er storimportør av våre råvarer og vi tror de er på vei mot en hard landing mot slutten av 2010.

Norge slapp billig unna Begge bankene er overrasket over hvor lite alvorlig krisen ble i Norge. Men de forventer en beskjeden oppgang også her hjemme.

«Økonomien er nå i vekst, men svak vekst rundt oss og utfasing av politikkstimulansene tilsier at veksten blir lavere enn normalt i første fase av oppsvinget. I år og neste år ventes en vekst i fastlandsøkonomien på henholdsvis 2 og 2½ prosent. Også hos oss vil ventelig ledigheten fortsette å øke, men toppen ser nå ut til å bli vesentlig lavere enn vi trodde for ett år siden, 4 prosent mot 4,7 prosent. I så måte har politikken vært vellykket», skriver DnB NOR Markets i sin rapport.

«Den Store Resesjonen er nå over. I de fleste verdenshjørner er det nå vekst, om enn ikke like frisk alle steder. Finansmarkedene er på vei tilbake mot normale tilstander. Erfaringene fra tidligere kriser tilsier likevel at oppsvinget blir relativt moderat, og preget av overkapasitet og høy arbeidsledighet, som vil bidra til å holde prisstigning og signalrenter lave».