Forbrukermyndighetene vurderer forbud mot kreditt-. og avbetalingsreklame på Facebook, for å unngå at unge voksne eksponeres for lånetilbud de ikke er i stand til å fatte rekkevidden av. Direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Jan Digranes, sier i dagens BT at privatøkonomi må inn i skolen. FNO mener at bedre kunnskaper er den beste medisin mot betalingsproblemene som stadig flere unge lånetakere pådrar seg.

Dårlige kunnskaper

Vennerød mener nordmenn har for dårlige kunnkaper om økonomi, og stoler for mye på bankene.

— Grunnutdannelsen er altfor dårlig. Folk går på skole i 12 år og er egentlig økonomisk fullstendig udyktige, de er ikke egnet til å slippes ut i samfunnet, sier Vennerød.

- Og hva bør være grunnkurset?

— Det aller første er at norske lærere må lære seg matematikk. Det er altfor mange på grunnskolen som har matteangst og som heller vil synge og danse med barna. Det er greit første året, men det må ta slutt en gang. De må lære dem noe de trenger.

- Forstår ikke risiko

- Som risikoforståelse?

— I det norske samfunn er det nesten ingen som forstår risiko. Det forutsetter en forståelse av sannsynligheter, prosenter, og da er du allerede langt over det en vanlig nordmann er i stand til å begripe.

- Og hvor ligger ansvaret når det går skeis?

— Det er en systemfeil i det norske samfunnet. På grunn av manglende kompetanse er man villig til å gå med på hvilken som helst ting som virker fornuftig. Så tror man at hvis det går galt, kommer staten og rydder opp. Det er et alvorlig problem, mener Christian Vennerød.

Si din mening i kommentarfeltet under!