— Heltidsstudenten er ikke mulig å realisere på kort sikt, men vi tar skritt i den retningen hele tiden, sier Kyrre Lekve (SV), statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet.

Prisjusterer støtten

Studiestøtten er blitt justert etter konsumprisindeksen, altså inflasjonsjustert, siden regjeringen kom til makten i 2005.

— Studiestøtten blir prisjustert i forhold til hva studenter trenger for å leve, det skal være støtte til livsopphold under studiene, sier Lekve.

Han mener at regjeringen har gjort støtten bedre for enkeltgrupper.

— Studenter med funksjonsnedsettelser får en helt ny ordning fra studieåret som starter nå, og vi har sørget for en liten bedring for studenter med barn, sier han og understreker at det er disse to gruppene som er nevnt spesifikt i Soria Moria-erklæringen.

I den samme erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å opprettholde kjøpekraften til studentene.

- De fleste må jobbe

Alle de tre regjeringspartiene hadde programfestet elleve måneders studiestøtte i sine programmer før valget i 2009.

— Det var ett av punktene som ikke nådde opp i forhandlingene om Soria Moria II-erklæringen, forklarer Lekve.

Undersøkelser fra SSB viser at kun seks prosent av studentene ikke jobber i det hele tatt.

— Noen få klarer seg på studiestøtten, men ikke mange. De aller fleste må belage seg på å ta sommer- og/eller deltidsjobb. Den gode nyheten er at det kan være positivt å jobbe ved siden av studiene, det kan ha en positiv effekt på studiene, sier han.