Det mener administrerende direktør Raimond Pettersen i Bank2, som har spesialisert seg på å tilby lån til søkere som ikke får finansiering i andre banker.

— Vi ser stadig at det blir truet med tvangssalg av eiendommer selv om eierne har betydelig større verdier enn den samlede gjeldsbyrden, sier Raimond Pettersen.

Tallet på begjærte tvangssalg går rett til værs. Nye tall fra Domstoladministrasjonen viser at det ble begjært tvangssalg av til sammen 10.375 eiendommer og borettsandeler i løpet av første halvår i 2011. I hele 2010 ble 18.718 eiendommer og borettsandeler begjært tvangssolgt.

BT skrev tirsdag at veksten i de 19 kommunene under Nordhordland tingrett ligger langt over landsgjennomsnittet. En viktig faktor er måten bossavgiften kreves inn av Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR).

Bør lete etter løsninger

Hvis du ikke har betalt renovasjonsavgiften, selv etter normal inkassoprosedyre, er normal prosedyre at boligen begjæres tvangssolgt for å dekke kravet. Men nå tar flere ordførere i Nordhordland til orde for å endre denne praksisen.

— Å begjære boligen til folk på tvangssalg fordi de ikke har betalt renovasjonsavgift, blir helt feil. Kommunen skal jo hjelpe folk, ikke ødelegge dem, sier ordfører Ole Lysø i Austrheim kommune.Raimond Pettersen i Bank2 mener trusler om tvangssalg bør være aller siste utvei når man har problemer med å få innbetalt utestående gjeld.

— Vi vet ikke hvor mange av begjæringene som faktisk har resultert i tvangssalg, men trusselen i seg selv er alvorlig nok for mange. Når et tvangssalg blir gjennomført innebærer det for det første at man som regel får dårligere betalt for eiendommen enn den faktiske verdien. I tillegg er det stigmatiserende og mange opplever det som svært dramatisk å bli rykket opp fra lokalmiljøet fordi boligen må selges, sier han.

Han mener refinansiering og realisering av verdier ofte kan løse problemene.

— I mange tilfeller kan det være en mulighet å realisere hele eller deler av eiendommen. Det er spesielt en relevant løsning overfor næringsdrivende som sitter på flere eiendommer, men også for private som har mulighet for å flytte over i en rimeligere bolig eller til å selge en hytte for å kunne beholde nåværende bolig.

- Ta grep i tide

Pettersen oppfordrer alle til å ta tak i økonomiske utfordringer så tidlig som mulig.

— Tar man tak i problemene i en tidlig fase er det ofte mye lettere å finne en god løsning. Å skaffe seg oversikt over og sette seg inn i sin egen økonomi gir mulighet til å ta gode valg. Da blir også konsekvensene mindre alvorlige enn de ellers kan bli, sier han.