- Tusseskap å legge ut på en slik tur

Gamle «M/S Gudvangen» var på vei til Australia da mannskapet gjorde mytteri utenfor Spania. Båten var trolig ikke sjødyktig.