— Dette blir en visuell bombe, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund (NMF).

Både Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og NMF klaget på vedtaket om å tillate vindturbinen på Ljøsøyna i Øygarden.

Den visuelle forurensningen er én ting. Turbinen vil også true flere fuglearter, mener leder Michael Fredriksen i NOF Hordaland. Spesielt sakteflyvende fugler som hubro kan bli ofre for de roterende bladene.

Totalfredet

— Et hubropar har tilhold ikke langt derifra, sier Fredriksen.

Ifølge Fredriksen finnes det trolig bare et titall hubropar i Hordaland. Fuglen er totalfredet.

Det finnes også hekkende havørn ikke langt fra Ljøsøyna.

— Det er også blitt sagt at det ikke er noe fugletrekk på innsiden av Øygarden. Det er bare tull. Der er et massivt trekk av blant annet spurvefugl, sier Fredriksen.

Turbinen skal stå bare fire kilometer vest for Herdla, regnet som et av de viktigste trekkområdene i Norge. Likevel ble ikke fugleforkjemperne hørt.

- Ikke hekkeområde Olje- og energidepartementet skriver i sitt avslag at fordelene med å få testet vindturbinen på land er større enn ulempene den vil få for fuglelivet.

«Enkeltstående observasjoner (er ikke) tilstrekkelig til å karakterisere området som hekkeområde for hubro. (...) Summen av tekniske inngrep gjør at området har tapt verdi som leveområde for hubro», skriver departementet.

Departementet viser til at vindturbinen skal plasseres i et område regulert til industri, og at turbinen bare skal stå i fem år.

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund tror ikke på akkurat det.

— Ingen bruker så mye penger på noe som bare skal stå i fem år, sier Oddekalv.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Turistattraksjon?

Han mener Norge har nok vannkraft og ikke trenger vindkraft til havs.

— Hva er Doggerbanken kjent for? Jo, det er et fiskeområde. Hvordan kan det kombineres med vindmøller? Hva med elektriske spenninger som forplantes ned i havet? Det er mye som ikke er utredet i denne saken, sier Oddekalv.

Eystein Borgen i Sway Turbine sier at man er nødt til å teste turbinen i full skala på land. Han tror turbinen vil bli et godt supplement i kraftmarkedet.

— Den vil bli synlig, men vi tror ikke den vil skape støyproblemer for de som bor nærmest, sier Borgen.

Han tror turbinen kan bli et landemerke og turistattraksjon. Det tror ikke Oddekalv.

— Vi har én konkurransefordel i dette landet. Turister kommer til Norge for å se urørt natur. De kommer ikke for å se turbiner, sier han.

Hva synes du om vindturbinplanene? Si din mening!