Det skjedde da vitnet Leif Inge Slethei sa at han regnet med at Larsen solgte aksjer i et norsk selskap til et selskap han selv eide i et skatteparadis.

Slethei oppga investor som sitt nåværende yrke, men har tidligere startet flere selskaper for utleie av oljeutstyr i Stavanger, som han har solgt med god fortjeneste.

Ga fra seg forkjøpsrett

I selskapet Independent Oil Tools AS (IOT), som Slethei stiftet i 1991 sammen med to andre, kom Larsen inn på eiersiden i 1994.

Larsen Oil & Gas AS fikk etter hvert en eierandel på 34 prosent, mens Slethei og hans kone eide resten. Ved salg til utenforstående hadde de andre aksjonærene forkjøpsrett.

Da Larsen i desember 1999 varslet at han ville selge sine aksjer i IOT til selskapet Norden Oil Ltd. (Norden), et selskap registrert på British Virgin Islands, fraskrev Slethei seg sin forkjøpsrett.

Underpris

På spørsmål fra aktor sa Slethei at han ikke visste hvilken pris som var avtalt mellom Larsen og Norden.

Larsen er tiltalt for blant annet grov økonomisk utroskap mot selskapet Larsen Oil & Gas ved at dette solgte aksjene i IOT til Norden i desember 1999 for 8,5 millioner kroner.

Ifølge tiltalen var aksjene på det tidspunktet verdt minst 30 millioner kroner.

Dette samsvarer med en verdivurdering Slethei hadde fått uført av selskapet Garde ASA.

— De satte vel verdien til 120 millioner kroner, sa Slethei i retten. I så fall var Larsens andel verdt 40 millioner kroner.

Slethei sa at hvis han hadde visst at prisen bare var 8,5 millioner, ville han lånt pengene i banken og brukt forkjøpsretten.

— Men det blir hypotetisk. Jeg fikk jo aldri et slikt billig tilbud, sa han.

- Solgte til seg selv

— Hvem tror du sto bak Norden? spurte aktor.

Etter litt tidligere å ha sagt at han ikke hadde noen mening om hvem som sto bak, kom det nå fra Slethei:

— Det er klart han hadde en grunn til å selge til Jersey (selskapet IOR Jersey var involvert i kjøpet sammen med Norden, red.anm.). Det vet du like godt som jeg.

— Mener du det skjedde noe eierskifte? presset aktor videre på.

— Nei, jeg tror han solgte til et selskap han selv eide, svarte Slethei, som ble taus da han ble spurt hva han bygget det på.

Bryr seg ikke

Berge Gerdt Larsen bare blåser av vitnemålet.

— Han får bare tro det er jeg som står bak Norden. I could not care less, sier han.

Larsen presiserer at han hadde opplyst at Norden Oil Ltd. var et utenlandsk, delvis samarbeidende selskap.

Larsen var på det tidspunktet konsernsjef i DNO ASA, som i januar 2000 kjøpte alle aksjer i IOT. Verdien av Nordens andel (34 prosent) i IOT utgjorde da 36 millioner kroner.

— Den eneste grunnen til at DNO var interessert i IOT, var at vi ville bruke selskapet til å låne penger for å bygge ut Hedda-feltet som DNO nettopp hadde overtatt, sier Larsen.