• Uansett lønnsutvikling, ligger lønnsnivået i kommunal sektor langt tilbake fra privat sektor.

Det sier fylkesleder i Utdanningsforbundet i Hordaland, John G. Torsvik.

Han mener BTs oppslag i går lett kan bli misvisende med tanke på utviklingen av lønnsnivåene mellom privat og offentlig sektor.

— Ser vi på gjennomsnittslønnen totalt innen industrien, med utdanning til og med videregående skole, ligger den på 412.800 kroner. Det er 58.800 kroner høyere enn gjennomsnittet blant kommuneansatte med tilsvarende lang utdanning, sier Torsvik.

For arbeidere med inntil fire års høyskole-/universitetsutdanning, er årlig gjennomsnittslønn totalt i industrien (inkludert funksjonærer) på 566.400 kroner. Tilsvarende utdanning gir seg utslag i en gjennomsnittlig årslønn i kommunal sektor på 415.200 kroner, en forskjell på 151.200.

Tallene fremkommer i NOU 2010:4 (Norges offentlige utredninger).

Ulike modeller For arbeidere med mer enn fire års høyere utdanning er forskjellen på privat og kommunal sektor 212.400 kroner.

— Dette viser at uansett lønnsutvikling øker gapet i lønnsnivået mellom de to sektorene, sier Torsvik.

Han peker på at en av forklaringene er de ulike forhandlingsmodellene. Innen privat sektor gis det ofte store lokale tillegg, som kommer på toppen av det som er avtalt sentralt.

— I kommunal sektor har vi derimot gjennomregulerte forhandlinger, der absolutt alt blir beregnet, inkludert overheng og glidning.

Torsvik mener de lokale tilleggene er en av grunnene til at utdanningsgruppene i privat sektor har gått ifra de kommuneansatte.

— Først når vi får lønnsstatistikken året etter, ser vi at f.eks. funksjonærer i privat sektor har fått mye større tillegg, sier han.

- Må verdsettes likt Skal man kunne ta igjen noe av det tapte, og gi lik lønn for likeverdig arbeid, mener utdanningslederen at det må det gis større tillegg i offentlig sektor.

— De som har høyskoleutdanning, og jobber med syke eller barn, må verdsettes like høyt som dem som jobber med biler, sier Torsvik.

Han legger til at lønnsutfordringene i kommunal sektor er større enn i statlig sektor, fordi kvinnedominerte yrkesgrupper ligger lavt og er dominerende blant de kommunalt ansatte.