17. desember 2010 vant beboerne i Ladegårdsgaten 64–76 rettssaken mot kommunen i Bergen tingrett og ble tilkjent over 80 millioner kroner i erstatning.

Men kommunen anket dommen 27. januar i fjor.

I høst har beboerne og kommunen forsøkt å komme frem til en løsning. Denne uken hadde partene rettsmegling i Gulating lagmannsrett. Det endelige tilbudet fra kommunen, var ifølge beboerne på ti millioner kroner.

— Vi begynte jo å bli svakt optimistisk om et forlik og derfor er jeg veldig overrasket og skuffet over tilbudet som ble lagt frem, sier May Therese Mellesdal.

— Føles brutalt

Mellesdal er styremedlem i boligselskapet og var til stede på rettsmeglingen. Hun er også en av 15 beboere som måtte flytte ut av leiligheten sin sommeren 2009 da det ble klart at deler av bygårdene sto i fare for å rase sammen.

— Det er veldig spesielt og tøft å holde på med en slik sak så lenge. Jeg tenker på saken hele tiden. Årene flyr og livet blir satt på vent, sier Mellesdal.

Ved siden av henne står Margunn Rauset. Hun sitter i styret sammen med Mellesdal og er av dem som fremdeles bor i en av leilighetene i Ladegårdsgaten som ikke ble evakuert. Hun forteller om småstein som faller ned fra veggene når de spiser middag.

— Det er virkelig skuffende. Tilbudet fra kommunen føles brutalt. Det siste året har de gitt inntrykk av at de ønsker å overta eiendommen, så tilbyr de oss plutselig noe helt annet, sier Rauset.

— De har holdt oss på pinebenken i et år, supplerer Mellesdal.

— Det er ikke rart at beboerne er i harnisk. Vi er tilkjent over 80 millioner kroner i erstatning i Bergen tingrett og så kommer de med et tilbud på ti millioner, sier beboernes advokat Eivind Pundsnes og advokat Jakob Chr. Christensen i advokatfirmaet Kyrre.

Kommunen er ikke enig

Kommuneadvokat Helge Strand bekrefter at de har vært i rettsmekling med beboerne i Ladegården, men er ikke enig i at kommunen kun tilbyr beboerne ti millioner kroner.

— Tilbudet vi har gitt i rettsmegling inneholder ulike elementer i tillegg til de ti millionene. Jeg kan ikke kommentere noe utover det som står i protokollen, sier Strand

Ifølge protokollen tilbyr også kommunen å dekke sine egne saksomkostninger på 5, 5 millioner kroner og videre står det at de hittil har betalt 2,5 millioner for boutgifter til beboere som ikke kan bo i leilighetene.

I tillegg tilbyr kommunen å dekke fremtidige bokostnader i ytterligere 18 måneder, noe som utgjør rundt to millioner kroner. Kommunen skriver også at de vil betale motpartens omkostninger på rundt fem millioner kroner.

Overta eiendommen

For to år siden fremsatte beboerne et forslag til kommunen om at de kunne overta tomten. Pundsnes og beboerne hadde lenge et håp om at kommunen ville overta og helt frem til meglingsmøtet jobbet de med de skattemessige sidene ved overdragelsene av eiendommen.

— Ut fra den dialog som var mellom partene synes det å være et nærliggende løsningsalternativ at kommunen skulle overta eiendommen, men så snudde plutselig kommunen rett før rettmeglingen, sier Pundsnes.

Kommuneadvokaten bekrefter at partene har diskutert ulike former for forlik forut for rettsmeglingen og at kjøp av eiendommen har vært et av forslagene.

— Jeg kan bekrefte at kjøp av eiendommen har vært et mulig løsningsforslag, men det har aldri vært utvekslet noe tilbud, sier Strand.

— Det skjer en stadig utvikling i saken og nye rapporter fra våre sakkyndige har ført til at kjøp av eiendom er et mindre aktuelt alternativ for oss nå.

- Hva tror du sjansen er for at saken nå kan løses utenfor rettsapperatet?

— Vi har vært i rettmegling nå og det er en viss avstand mellom det som er utvekslet på rettsmeglingsmøtet, men nå skal saken først behandles av byrådet for vår del.

Lagmannsretten 16. april

Torsdag skal beboerne ta stilling til tilbudet fra kommunen i en generalforsamling.

— Det er veldig lite aktuelt å gå inn for tilbudet på ti millioner kroner, sier Rauset.

Kommunen vil behandle saken i Byrådet denne eller neste uke.

Dersom ingen av partene aksepterer tilbudene, skal saken opp i Gulating lagmannsrett 16. april.

— Da vil hovedtemaet være at vi krever at kommunen skal dekke kostnadene som skadene har medført. Kravet vårt vil være på 120 millioner kroner pluss renter, sier Pundsnes.