I kjennelsen fra lagmannsretten heter det at Moholt har vunnet saken. Nå må Lönne Elektromotor og Generatorservice AS betale Karstein Moholt A/S over 800.000 kroner i saksomkostninger.

— Vi er veldig glade. Vi tar det som en full frifinnelse. Det er godt å få bekreftet det som vi har ment hele tiden, at kjennelsen fra Bergen tingrett var feil, sier administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karstein Moholt A/S.

Trakk krav

Som BT tidligere har skrevet, trakk Lönne sine krav i ankesaken mot Karstein Moholt før den skulle behandles av lagmannsretten.

Familiebedriften Karstein Moholt A/S fikk i fjor krass kritikk fra Bergen tingrett for å ha utnyttet informasjon fra en som ble karakterisert som en utro tjener hos konkurrenten Lönne Elektromotor og Generatorservice i Moss.

Tingrettskjennelsen ga Lönne medhold i en rekke krav om midlertidige forføyninger. Kjennelsen forbød Karstein Moholt å aktivt rekruttere Lönnes ansatte, nyttiggjøre seg konfidensiell informasjon de hadde fått tilgang til og benytte Lönnes forretningsadresse i egen markedsføring.

Linn Cecilie Moholt har hele tiden hevdet sin uskyld. Overfor BT uttrykte hun at den negative oppmerksomheten rundt saken var like tung som Air France-ulykken i 2009 hvor hun mistet sin far og bror.

Hevet saken

Lönnes advokat, Espen Skjerven, har tidligere sagt til BT at de valgte å frafalle forføyningene fordi de ikke lenger hadde behov for beskyttelsen de ga. Derfor ville de ikke belaste domstolen med en unødvendig prosess.

— Konsekvensen av at forføyningen har falt bort må dermed være at hele saken heves. (...) Utgangspunktet er således at Moholt har vunnet saken, og skal ha dekket sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten av Lönne, heter det i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett.

Vurderer anke

Lönne-advokat Espen Skjerven vurderer å anke avgjørelsen.

— Lagmannsretten har ikke har tatt stilling til om Moholt har handlet rettsstridig, eller om innholdet i kjennelsen fra Bergen tingrett er feil, sier han.

— Lagmannsretten har kun tatt stilling til hvordan sakskostnader skal fordeles der Lönne selv har gitt avkall på forføyninger fordi man har sikret egen virksomhet på en slik måte at videre saksanlegg ikke lenger var hensiktsmessig.

Lagmannsretten sier uttrykkelig at tingrettens resultat kan tale for at Lönne hadde god grunn til å få kravet prøvd, sier han.

Mulig erstatningskrav

Moholts advokat, Anne Marie Due, sier at hennes klient ser frem til å konsentrere seg om å lede familiebedriften i stedet for å være i en juridisk strid.

Men det er slett ikke sikkert at rettsprosessene er over. Selv om Lönne trakk kravene de fremmet i forføyningssaken, utelukker de ikke et søksmål mot Moholt i anledning forholdene som ble avdekket i tingretten.