- Dette viser at vi fremdeles har et stykke å gå i det marine markedet. Det har ikke normalisert seg, men går sakte i riktig retning, sier administrerende direktør Henrik Askvik i Askeladden Boats AS.

Omsetningen økte mer enn tre ganger fra oppstarten i 2009 til første hele driftsår i fjor. Men fjoråret endte likevel med et underskudd på 1,4 millioner kroner.

- Det er lidenskapen for å drive med dette som gjorde at jeg startet igjen. Dette er hardt arbeid og ingen enkel bransje, forteller Askvik.

Håper på godvær

I 2008 måtte Henrik Askvik se sitt forrige selskap Henrik J. Askviks Sønner AS gå konkurs. Siden har han jobbet knallhardt for å komme tilbake igjen.

I oktober i fjor måtte Askeladden permittere 13 ansatte. Siden mars har samtlige vært tilbake i produksjon igjen. April, mai, juni og deler av juli er normalt de beste salgsmånedene.

Mens omsetningen i fjor altså endte på nærmere 100 millioner kroner, har Askvik budsjettert med 130 millioner i år.

- Vi lå godt an ved utgangen av april. Men det er herfra og ut i september at det meste avgjøres. Mye beror på at værgudene er med oss, slik som i pinsehelgen, sier Askvik.

- Tror du mange vil komme inn og se på båter etter en slik fin helg?

- Jeg tror ikke, jeg vet det, sier Askvik.

- Tapte på Johs Lunde

Båtbransjen har stort sett ligget i stabilt sideleie siden finanskrisen. I slutten av januar kom et nytt skudd for baugen, da storkonsernet Johs Lunde Marine Group gikk konkurs.

- Jeg var litt urolig for hele bransjen da det stormet som verst, sier Askvik.

For Henrik og forretningspartner Georg Askvik var det ekstra bittert. De to hadde nemlig saksøkt Johs Lunde for flere millioner kroner, fordi de følte seg lurt i forbindelse med overtakelse av varelageret etter konkursen i Henrik J. Askviks Sønner AS i 2008.

Nå innser Henrik Askvik at det ikke vil være penger til uprioriterte kreditorer som dem i Johs Lunde-boet.

Satser i Dolviken

I sine daglige samtaler med kunder og potensielle kunder har Henrik Askvik merket seg at Johs Lunde-konkursen har satt sine spor.

- Folk ble kanskje litt urolige og mistet tilliten til båtmarkedet.

Spesielt kan det være vanskelig å selge båter til fullpris når kundene håper de kan kjøpe billige båter på konkursutsalg.

Men store omveltninger gir også muligheter.

Nylig kunne Askeladden Boats melde at de sammen med Båtens Beste starter båtutsalg i anlegget til Nye Norsk Båtsenter i Dolviken. Også Frydenbø-gruppen flytter inn i lokalene hvor Johs Lundes selskaper tidligere holdt til.

- Dette hadde nok aldri latt seg gjøre uten konkursen, sier Askvik.

Negativ bransjesjef

Administrerende direktør Erlend Prytz i bransjeorganisasjonen Norboat er ikke spesielt optimistisk på båtbransjens vegne.

- Vi trodde bunnen var nådd i fjor, men er noe overrasket når vi nå ser at det kan bli en nedgang for bransjen totalt sett også i inneværende år, sier Prytz.

Problemene skyldes ifølge Prytz at det ble solgt uforholdsmessig mye båter i Norge i de gode årene 2006 og 2007.

- I 2007 ble det i Norge solgt nest mest utenbordsmotorer i hele Europa – uavhengig av folketall. Det hører ingensteds hjemme, sier han.

- Må vente på likevekt

Mellom 2007 og 2009 falt båtsalget med mellom 40 og 45 prosent. I fjor falt det ytterligere, mens Prytz nå altså tror at den negative trenden kan fortsette.

Han forteller videre at mange nordmenns båtkjøp i gullårene var mer styrt av overflod av penger enn at man hadde sterke behov og ønsker om en båt. Det har bidratt til at det på Finn.no nå ligger over 18.000 båter for salg.

- Vi må vente på en likevekt i markedet mellom ny og brukt. Markedet for små og mellomstore båter, som Askeladden opererer i, er nok det som klarer seg best, sier han.

Når det gjelder hva som er "normalen", understreker Prytz at båtsalget de siste årene har vært langt nærmere snittet de siste 20 årene, enn de voldsomme boomårene 2007 og 2008 var.

resultat  Askeladden Boats AS
2010 2009
Driftsinntekter 96,7 28,5
Driftsresultat -0,2 2,4
Res. før skatt -1,4 2,0
 
Tall i millioner kroner