Drøyt halvannet år etter at Johannes Lundes forretningsimperium raste sammen som et korthus, vil bostyrer Fredrik Bie i dag oversende en rapport til Stavanger tingrett om status i konkursboene, skriver aftenbladet.no.

Dette skjer samtidig med at Økokrim i Oslo vurderer om det skal tas ut tiltale om underslag mot Johannes Lunde og hans høyre hånd gjennom mange år, Morten A. Berg (60).

Pengestrømmene som bostyret nå retter søkelyset mot, har gått både mellom selskaper i Lunde-konsernet og mellom deleide selskaper og selskaper i konsernet. Borapporten karakteriserer flereutbetalinger fra selskaper i Lunde-imperiet til andre som urettmessige.

Bostyrer Bie har tidligere opplyst at Johannes Lunde har tatt ut betydelige beløp fra selskapene han kontrollerte.

Kortene på bordet

— For oss ser det ut til at Lunde-konsernet er drevet som en økonomisk enhet uten å ha søkt å ivareta det enkeltes selskaps interesser, sa Bie i mai i fjor.

Nå kommer kortene på bordet.

Bostyret mener at Johannes Lunde personlig har hentet ut rundt 40 millioner kroner ut av selskapene i et tidsrom da andre kreditorer skulle ha fått sin rettmessige del av verdiene i Lunde-selskapene.

Bostyret mener at Lunde-selskapene var i alvorlige økonomiske problemer senest i andre halvdel av 2009, godt over et år før Lunde-imperiet raknet.

Lunde skal ha tatt ut 23,5 millioner kroner av investeringsselskapet Johs Lunde Invest. Dette selskapet hadde 44-åringen personlig en 52 prosents eierandel i, mens hovedkonsernet Lunde Gruppen eide 48 prosent.

Deler av pengene skal ha vært tilbakebetalinger av lån som Lunde selv skal ha gitt til ulike Lunde-kontrollerte selskap. 7,1 millioner kroner av denne summen skal ha gått rett i Lunde sin lomme uten at han hadde noe krav på pengene.

— Maskerte uttak

Bostyrer er dessuten svært skeptisk til realitetene i lånene Lunde har påberopt, og mener det i virkeligheten er maskerte pengeuttak.

Kilden til pengene i investeringsselskapet skal være hovedkonsernet Lunde Gruppen. Bostyret har funnet at det i årene 2008 til ut 2010 ble overført 57 millioner kroner fra morselskapet i forretningsimperiet til søsterselskapet Johs Lunde Invest. Overføringene er, slik bostyret vurderer det, i strid med interessene til Lunde Gruppen og heller ikke kommersielt begrunnet.

Bostyret har også avdekket ulovlige uttak fra datterselskaper.

I tillegg til uttaket fra Johs Lunde Invest, påpeker bostyret at Lunde har tappet 15 millioner kroner fra selskapet Lunde og Haugland Eiendom. Lunde skal ha tatt ut pengene til seg selv i forbindelse med opplåning på lystyachten «Time Bandit».

Båten, en 95 fots Princess er den største Princessen som noen gang er levert i Skandinavia.

Verdien på luksusyachten var i 2009 satt til 50 millioner kroner.Båten ble registrert i skipsregisteret med Lunde Gruppen som eier, mens kjøper var underselskapet Norsk Båtsenter.

Lunde Gruppen lånte 20 millioner på båten før den ble tatts inn i landet og belånt ytterligere med 30 millioner kroner. 20 millioner går til å innfri det første lånet. Lunde Gruppen betalte 5 millioner i forskudd på båten, men der stopper også betalingen til Norsk Båtsenter, som aldri får oppgjør for båten.

Tilbakeviser påstander

Manglende oppgjør var ødeleggende for økonomien i Johs Lunde Marine Group, der Norsk Båtsenter var et heleid datterselskap. Lystbåtkonsernet var det første selskapet som gikk over ende i Lunde-imperiet 31. januar 2011. Dagen etter kastet Norsk Båtsenter kortene.

Før Lunde-imperiet falt vinteren og våren 2010 besto konglomeratet av 123 selskaper. Av disse har 62 havnet i skifteretten.

Morten A. Berg (60) tilbakeviser påstander om at han har gjort noe ulovlig i forbindelse med Lunde-konkursene.

Morten A. Berg er siktet for grovt underslag for et pengeuttak på 97 millioner kroner fra Lunde Gruppens deleide underselskap Vendere Eiendom i 2010. Uttaket blir også påpekt i borapporten.

— Dette er uttak som jeg er siktet for, og det har jeg tilbakevist, sier Berg til aftenbladet.no om transaksjonen i 2010.

Borapporten peker videre på at Berg har ansvar for et annet, mulig straffbart forhold, nemlig kontraktene som ble skrevet da eiendommer ble overført fra det Lunde-kontrollerte Måsen Eiendom til Vendere Eiendom i 2010.

- Ville hjelpe de andre

— Det er rett at jeg utarbeidet kontraktene, men beslutningene var tatt tidligere. Jeg har bare ført kontraktene i pennen, sier Berg, som var styreleder i Måsen Eiendom.

Han vil ikke kommentere hvem som tok disse beslutningene. Johannes Lunde var daglig leder for Vendere Eiendom frem til høsten 2010.

Berg mener at de 3,2 millioner kroner han fikk for sine aksjer i Lundes transportkonsern i 2010 er reell.

— I tilsvaret som min advokat Arild Dommersnes skrev, er det dokumentert at den avtalen om salget ble gjort sommeren 2009, sier Berg.

Han avviser at deler av oppgjøret for fire ferieleiligheter i Båly Panorama i 2010 var uten verdi. Deloppgjøret var i form av aksjer i Lunde Gruppen, som bostyret mener var teknisk konkurs.

— Kjøpet av ferieleilighetene var en ren dugnadsinnsats fra min side, hvor jeg ville avhjelpe et problem andre hadde i konsernet. At Lunde Gruppen er teknisk konkurs sommeren 2010, er bostyrers oppfatning. Styrene i selskapene som var motparter, bør kunne svare på om dette var greit, sier Morten A. Berg til aftenbladet.no.

I RETTEN: Johannes Lunde (44) på tilhørerplass i Stavanger Tingrett i mai i fjor da bostyrer Fredrik Bie, i midten, orienterte om den første boberetningen for konkursen i Lunde Gruppen. Til venstre borevisor Bengt Eriksen.
JON INGEMUNDSEN