- Svært overraskende

Aftenpostens økonomiredaktør Ola Storeng kommenterer Norges banks rentenedsettelse.