— Vi opplever at vi blir forfulgt, og ansatte føler seg hetset. Ordføreren fremsetter så mange uriktige påstander at jeg blir helt matt, sier administrerende direktør Trygve Tønnessen.

Kommunen og BNR har vært i tottene på hverandre nesten helt fra 1. januar da BNR overtok sambandet etter Tide Sjø. Ove Trellevik, ordføreren i Sund, har bedt Sjøfartsdirektoratet om innsyn i BNR-fergenes sikkerhetssertifikater.

— Det er helt greit, men informasjonen som deretter formidles, må være korrekt. Vi har opplevd det motsatte, sier Tønnessen.

- Lanternene feil vei

Tidligere i desember skrev BT at kommunen har anmeldt BNR til politiet for skadeverk på kaien. Anmeldelsen ble henlagt. Nå har kommunen hyret advokat for å kreve erstatning for skadene. BNR har på sin side anmeldt kommunen for forsøk på forsikringssvindel i samme sak.

I tillegg hevder Trellevik overfor direktoratet at reservefergen MF «Fjordbas» over tid har seilt med feil lanterneføring.— Vi skal ikke ha en ferge som vaser over fjorden uten korrekt lanternebruk, sier Sund-ordføreren og viser til at Lerøyosen er svært trafikkert.

— Dette har skjedd noen ytterst få ganger, parerer Trygve Tønnessen i BNR, og viser til opplysninger fra kapteinene.

MF «Fjordbas» er en pendelferge som går begge veier. Dermed må skipsføreren snu lanternene etter fartsretningen til fergen. I juni, før Sund-ordføreren påpekte lanternebruken, fikk BNR brev fra direktoratet om at det var viktig å bruke lanternene på korrekt måte.

Ove Trellevik begrunner sitt utspill overfor Sjøfartsdirektoratet om dette med at han har fått flere henvendelser om at fergen ikke bruker lanternene forskriftsmessig.

- Hvem har reagert?

— Både folk på Hjellestad og mannskap på losskøyten på Viksøy, sier han.

Betent

Ordføreren vedgår at spenningsforholdet mellom kommunen og BNR er høyt.

— Det er blitt et veldig betent forhold, sier han.

- Er det et mål for deg å få fylkeskommunen til å oppheve kontrakten med BNR?

— Det vil jeg ikke kommentere, men det er helt klart utfordringer i forbindelse med selskapets drift av sambandet. Det er mye å utsette på BNR. For meg er de reisendes sikkerhet det aller viktigste. Derfor er jeg opptatt av at fergene er i forskriftsmessig stand og at passasjerene kan være trygge, sier han.

- Hva synes du om at BNR føler seg forfulgt?

— Det får stå for deres regning.

Kaptein sa opp

BNR-direktør Tønnessen medgir også at forholdet til kommunen er svært anspent.

— Slik vi oppfatter det, er det ordføreren som høyner konfliktnivået. Jeg forstår ikke ordførerens agenda, sier han og beskriver det fastlåste forholdet som «fortvilende».

— Det er blitt så ille at det går på arbeidsmiljøet løs for våre ansatte. Nylig sa en av våre dyktige kapteiner opp med umiddelbar virkning fordi han ikke orket mer, utdyper Tønnessen.

Han føler kritikken mot den tekniske standen til den over tretti år gamle fergen som urettmessig.

— I oktober kom Sjøfartsdirektoratet på en uanmeldt inspeksjon, etter vårt syn etter påtrykk fra ordføreren. De registrerte tre mindre avvik. To av avvikene ble raskt ordnet opp i av mannskapene, det tredje har vi bedt om utsettelse på, sier BNR-direktøren.

Det gjelder en skade på den ene fallemmen. BNR mener den er påført fergen på grunn av den dårlige forfatningen til kaiene som Sund kommune eier.

Også her er BNR og Sund kommune på kollisjonskurs.

— BNR sine ferger var for store til de eksisterende kaiene. De skulle selv tilrettelegge kaiene for fergene sine. Det har de ikke gjort grundig nok. Derfor har de blant annet skadet kaien på Bjelkarøy, sier ordfører Trellevik.

Tips? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Diskuter saken under: