Miljøverndepartementets pengesekk til miljøorganisasjoner er svært ulikt fordelt. Mens Norges Naturvernforbund får 363 kroner pr. medlem i 2010, får Norges Miljøvernforbund bare 104 kroner pr. medlem.

Det viser tall bt.no har innhentet.

— Vi får ikke mer penger i 2011 heller, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund til bt.no.

- Blir straffet

Forbundet holdt på å gå konkurs denne uken. Kronerulling måtte til for å stoppe forbundet fra å ende i skifteretten.

Oddekalv mener Miljøverndepartementet straffer ham for å være frittalende.

— Vi er ikke departementets lydige slaver, og det straffes vi for. Også Framtiden i våre hender (FIVH) har sine meningers mot, men får langt mindre enn medlemsmassen skulle tilsi, sier Oddekalv.

FIVH får tildelt 123 kroner pr. medlem i 2010, mens Natur og Ungdom får 198 kroner. Miljøagentene, barne- og ungdomsorganisasjonen som er nært tilknyttet Norges Naturvernforbund, får 233 kroner pr. medlem.

— Naturvernforbundet får tre ganger så mye som oss, med færre medlemmer. Jeg mener ikke nødvendigvis at Naturvernforbundet får for mye. Men tallene står ikke i forhold i det hele tatt, sier administrasjonsleder Erling Onsøien i FIVH.

Vurderes etter skjønn

Framtiden i våre hender og Norges Miljøvernforbund har sammen klaget på fordelingsnøkkelen til Riksrevisjonen.

— Vi har ikke fått svar, sier Oddekalv.

Miljøverndepartementet vurderer i disse dager om kriteriene for pengestøtten skal endres.

Ett av kriteriene i dag er organisasjonens «samfunnsmessige betydning».

— Dette er en skjønnsmessig vurdering, sier seniorrådgiver Anne-Lise Haugeto i Miljøverndepartementet.

Ikke bare medlemstall

Men hun avviser Oddekalvs påstand om at Miljøvernforbundet blir straffet.

— Forskjellene er i stor grad historisk betinget. Naturvernforbundet var tidlig inne, mens Miljøvernforbundet kom til senere. Stortinget har de siste årene bare vedtatt prosentvise justeringer. Det har ført til at de store har fått mer av potten, sier Haugeto.

Departementet vil nå vurdere om objektive kriterier, som for eksempel medlemstall, skal tillegges større vekt.

— Men vi kan ikke bare se på medlemstall. Flere av de minste organisasjonene har for eksempel ikke de samme muligheter til å få flere medlemmer, men de sitter på spesialkompetanse som departementet mangler, sier Haugeto.

- Ikke lydige slaver

Generalsekretær Jan Thomas Odegard i Norges Naturvernforbund avviser at de er «lydige slaver» for myndighetene og derfor får en større del av pengepotten.

— Det er bare å se på medieoppslagene vi får. Som oftest refser vi myndighetene for ikke å gjøre mer for miljøsaken, sier Odegard.

Han mener det ikke er urimelig at Naturvernforbundet får mer penger enn for eksempel Norges Miljøvernforbund. Pengene skal i henhold til kriteriene hjelpe til med å bygge demokratiske miljøorganisasjoner i hele landet.

— Vi er en demokratisk oppbygget organisasjon. Det koster mer når man både skal ha høy kompetanse og mobilisere frivillige prosesser på lokalnivå. Det er lettere å være en organisasjon som er styrt ovenfra og kjører ett løp, sier Odegard.

Bør staten dele ut flere penger til miljøorganisasjoner? Si din mening!