Det sier Signe Aarhus, som sammen med to andre startet tekstilfabrikken Oleana AS i 1992.

– Vi søkte Hordaland fylkeskommune og fikk 125.000 kroner i etablererstipend. Det var vi kjempeglade for. I en tid da bankene var veldig restriktive med utlån, var det godt at noen hadde troen på oss, sier Aarhus.

Oleana AS har i dag rundt 60 ansatte på Espeland, pluss ti personer fordelt på tre butikker i Norge og to i utlandet. I fjor omsatte morselskapet for 48 millioner kroner og fikk et resultat på 3,3 millioner etter skatt.

I tillegg til etablererstipendet fikk gründerne lån i daværende Småbedriftsfondet og Landsbanken.

– Det var nok til å starte. Første året gikk med dundrende underskudd, siden har det vært positivt resultat hvert år, sier Aarhus.

Startet filmproduksjon

Alligator Film AS så dagens lys vinteren 1994 etter at gründer Hans Dragesund (bildet) sammen med to andre fikk rundt 20.000 kroner hver i etablererstipend fra fylkeskommunen.

– Stipendene var 100 prosent nødvendig for å komme i gang. Vi fikk kjøpt PC-er og annet utstyr som vi var avhengige av for å starte geskjeften, sier Dragesund, som ikke lenger er medeier i selskapet.

De tre gründerne måtte personlig garantere for kassakredittlånet som ble tatt opp samtidig.

Alligator Film AS driver med reklamefilm, dokumentarfilmer, kortfilm og spillefilm. Til høsten starter innspillingen av selskapets fjerde spillefilm, om Nokas-ranet i Stavanger.

Etablerte Clampon AS

Tor Vesterhus er også blant de mange som har nytt godt av de statlige etablererstipendene. I 1992 søkte han – og fikk – stipend fra Hordaland fylkeskommune.

Det resulterte i Clampon AS på Laksevåg, som i dag sysselsetter rundt 70 personer, hvorav 15 i Houston i USA. Omsetningen i fjor var på over 100 millioner kroner.

– Jeg tror summen vi fikk var 30.000 kroner. Sammen med to andre kom jeg fra Fluenta AS og startet Clampon AS, sier Vesterhus, som i dag er styreleder i selskapet.

Clampon driver med akustisk sanddeteksjon, det vil si lytting på oljerør fra brønner for å finne ut om det er sand i oljen.