— Aktor opplyste om dette på rettsmøtet onsdag og ba om tid til 21. november med å komme med et forslag til straffereaksjon, opplyser Truls Gulowsen i Greenpeace til NTB.

Kunnskapsoverføring

Påtalemyndigheten legger opp til at saken vil munne ut i såkalt «creative sentencing», en vanlig brukt straff i miljøsaker i Canada.

— Det kan være snakk om blant annet kunnskapsoverføring, slik at hele industrien kan ta lærdom av det som har skjedd, forklarer informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil.

- Har vært åpne

Et selskap kan også straffes økonomisk som en del av en slik kreativ straff, men pengene kan samtidig øremerkes utdannings- eller forskningsprosjekter eller heving av standardene i industrien. Pedersen ønsker ikke å gå inn på detaljene i hvilke innrømmelser selskapet har gjort.

— Jeg synes ikke det blir riktig av hensyn til rettsprosessen som fortsatt pågår i Canada. Vi har hele tiden vært åpne om at vi har brutt våre vanntillatelser ved flere tilfeller i 2008 og 2009, sier han.