Det lille petroleumsselskapet Rocksource er det eneste av sitt slag med base i Bergen. Regnskapstallene for 2010 viser at leteselskapet fortsatt er i oppstartsfasen. Kun 70 millioner kroner i driftsinntekter, og resultattallene er blodrøde.

— Inntektene vi har, er fra landproduksjon i USA. Det er en produksjon i «natural decline», feltene har produsert noen år, og derfor faller produksjonen, sier Trygve Pedersen, administrerende direktør i Rocksource.

— Nå fokuserer vi på de fem brønnene vi skal bore i år.

Har nok penger

Totalt skal Rocksource teste 200 millioner fat netto riskede oljeressurser i 2011, det vil si at tallet er justert for funnsannsynlighet og Rocksources andel i feltene.

Første operatørbrønn på norsk sokkel skal bores i tredje kvartal.

— Hvis brønnen på Nordlandsryggen blir et suksesscase, vil vår netto andel kunne bli 100 millioner fat olje bare der, sier Pedersen.

— Vi har 500 millioner kroner i kontanter, og inkludert andre virkemidler har vi 800 millioner tilgjengelig. Det gjør oss i stand til å gjennomføre boreprogrammet og også ta på oss flere oppdrag, sier Pedersen.

Som forventet

Analytiker Thomas Aarrestad i Pareto Securities mener ikke regnskapstallene gir grunn til bekymring.

— Rocksource har nedprioritert satsingen på feltet som gir inntekter. En nedgang i inntektene er helt som forventet. Det som er interessant, er når de begynner å bore, sier Aarrestad.

— 2011 blir et fantastisk spennende år. Det er nå vi skal vise forretningsmodellen vår, sier Pedersen.