— Å være på gjeldsordning er akkurat som å være brennmerket. Hele ditt vesen er målt etter dine økonomiske prestasjoner, og det er synd og skam å komme skjevt ut økonomisk, sier Vigdis von Ely.

Von Ely har tidligere fortalt sin historie i BT. Hun svevde høyt med egen moteforretning og eiendomsinvesteringer på slutten av åttitallet. Med krakket raknet alt, og hun flyttet til utlandet for en syvårsperiode.

Da von Ely flyttet hjem igjen hadde gjelden vokst seg uoverkommelig stor. I 2001 innvilget Bergen namsrett henne en gjeldsordning. Det ble starten på veien ut av gjeldshelvetet.

Fikk beskyttelse

Siden 2004 har hun engasjert seg tungt i fattigdomskampen. Von Ely har blant annet sittet i styret i European Anti-Poverty Network og vært nasjonal koordinator for Fattigdomsåret 2010.

Ifølge von Ely er gjeldsordning et svært viktig tiltak fra samfunnets side.

— Jeg ble sjeleglad da jeg fikk gjeldsordning. Du kommer inn under et regelverk hvor du er beskyttet.

Hun er ikke enig i at gjeldsordningssatsene er blitt for sjenerøse.

— En gjeldsordning varer i fem år. Det er lang tid. Dersom du skal klare deg gjennom den tiden, kan ikke satsene være så stramme at man går ut og stifter ny gjeld, sier von Ely.

- Tjener grovt

I fjor fikk 3291 personer innvilget gjeldsordning i Norge. Ifølge von Ely har 80 prosent av dem på gjeldsordning så lite penger at de ikke betaler penger til kreditorene. Hun synes det er latterlig at man nå vil endre satsene for en ordning som gjelder et så begrenset antall personer.

— Det er mulig at kreditorene kan få noen kroner ekstra, dersom det knipes inn for dem som ligger nede og ofte har vært gjennom store påkjenninger før de fikk hjelp. Men jeg synes ikke dette er måten å løse gjelds- og fattigdomsproblemene i samfunnet på, sier Vigdis von Ely.

Hun mener banker og andre kredittgivere må ta en stor del av ansvaret for at enkeltindivider havner i en håpløs gjeldssituasjon.

— Det som låner ut penger tjener grovt på å låne dem ut. De må ikke spille moralsk forarget dersom de ikke alltid får noe igjen, sier hun.