• SJEFEN: - Det er mistanke om juks for uriktig å tilegne seg penger, sier kommandør Åsmund Andersen, som er sjef for Haakonsvern orlogsstasjon. FOTO: ELIAS DAHLEN

- Soldat solgte falske kvitteringer

Soldat skal ha produsert falske NSB-kvitteringer og solgt disse videre til vernepliktige ved Haakonsvern.