• Et samarbeid mellom Ica og Rema eller Coop ville vært bedre for konkurransen enn å la Coop kjøpe hele ICA.

Det sier økonomiprofessor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole. Han mener Konkurransetilsynet hadde bedre alternativer enn å redusere antall aktører i norsk dagligvarehandel fra fire til tre.

Ikke bedre løsning

— Når vi leser grunnlaget for vedtaket som godkjenner oppkjøpet, er det tydelig at tilsynet har regnet et samarbeid om innkjøp og distribusjon mellom Ica og Coop eller Rema som alternativet. Aktørene i bransjen har alle pekt på at de store gevinstene ligger i store innkjøp og effektiv distribusjon. Da er det vanskelig å se at et oppkjøp der antall kjeder reduseres skal være en bedre løsning, enn om et innkjøps- og distribusjonssamarbeid kom i stand, sier Foros.

Han har gjennomgått det formelle vedtaket fra Konkurransetilsynet der det tydelig fremgår at de har vurdert muligheten for et samarbeid med Coop eller Rema som reelle alternativer for Icas fremtid i Norge.

Reversibel

— Et slikt samarbeid ville ikke bare bevart fire kjeder i detaljleddet i bransjen. Men en avtale om innkjøp og distribusjon er også reversibel. Dermed ville en slik løsning være langt mindre endelig enn det oppkjøpet som nå er godkjent, fortsetter økonomiprofessoren.

I Dagens Næringsliv fredag sier avtroppende Ica-sjef Thorbjørn Theie at han mener Ica kunne levd videre og blitt lønnsomme dersom de hadde fått gjennomføre samarbeidsavtalen de inngikk med Norgesgruppen i 2013. Denne avtalen varslet Konkurransetilsynet at de ville stanse. Før den endelige behandlingen var ferdig ble det klart at Ica i stedet hadde snudd seg til Coop og besluttet å selge hele virksomheten.

Færre valg

— Forbrukerne får nå færre konkurrenter å velge mellom enn de ellers ville hatt. Kravet om at en del butikker må selges hjelper lite. Priskonkurransen avgjøres i stor grad av de maksprisene kjedene fastsetter sentralt. Her har vi nå kun tre store aktører. Et nedskalert Ica med bedre innkjøpsbetingelser gjennom et innkjøpssamarbeid med Coop eller Rema kunne derimot gitt mer priskonkurranse, sier Øystein Foros.

Han mener også tillatelsen til oppkjøpet av Ica kan være skadelig på lengre sikt.

— Det er klart at terskelen for en ny aktør i dagligvaremarkedet nå er blitt enda høyere. Om tollvernet skulle bli lempet på i fremtiden, ville Ica kunne være et godt brohode for noen som ville etablere seg. Nå er markedet langt vanskeligere å utfordre, sier Øystein Foros.