— Dette er regjeringens sjuende budsjett, men heller ikke dette budsjettet løser framtidas utfordringer. Viljen mangler til å satse på kunnskap, forskning og høyere utdanning, sier Grande.

Hun synes heller ikke at budsjettet er særlig stramt, slik regjeringen varslet, og mener at regjeringen faktisk blåser opp offentlig sektor.

— Dette føyer seg inn rekken av kunnskapsfiendtlige grep over år. Det finnes blant annet ikke en krone mer til flere gode lærere i budsjettet. Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning, sier hun.

Hun trekker fram nedleggelsen av Forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen og reduksjon av energiforskningen.

Hun påpeker også at budsjettet ikke har bevilgninger til nye stipendiatstillinger, flere studieplasser og etterutdanning av lærere.