Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe (Sp) og Dag Ole Teigen (Ap) troppet opp på Bergen Røde Kors sykehjem i dag med kroner i kofferten.

Verdighetsenteret holder hus ved sykehjemmet og driver kurs for «fotfolket i eldreomsorgen», ifølge Husebø.

Nå får senteret tildelt tre millioner kroner over statsbudsjettet for 2011.

Samtidig får Senter for livsmestring (SFL), med avdelinger på Haraldsplass og i Jølster, tildelt fem millioner kroner.

Øker statsbudsjettet — Vi er svært glade for disse pengene, sier direktør Edith Aarebrot Madsen ved Senter for Livsmestring til bt.no.

Pengene plusses på statsbudsjettet etter finanskomiteens behandling.

— Vi øker rammen lite grann til gode prosjekter som dette, sier Dag Ole Teigen.

Senter for livsmestring arbeider med å forebygge psykiske lidelser for å forhindre at folk blir sykmeldte.

— Dette passer rett inn i samhandlingsreformen, sier Kjersti Toppe.

Frivillige velkomne

Felles for SFL og Verdighetsenteret er at de er opptatt av å engasjere og kurse frivillige.

— Ved å satse på prosjekter i skjæringspunktet mellom frivillighet og omsorgssektoren får man mer tilbake enn egenverdien av investeringen, sier Teigen.

— Vi kan lære mye av andre land med de samme utfordringene. I Europa er det mange gode frivillighetsprosjekter. Vi ser at vi kan kopiere mange av dem, sier Bettina Husebø.

Hipp hopp

Ved Verdighetsenteret kurses ansatte i omsorgssektoren i 50 norske kommuner.

Utfordringen er å utdanne nok folk som vil jobbe i eldresektoren. I 2050 vil Norge trenger dobbelt så mange omsorgsarbeidere for å opprettholde dagens kvalitet, ifølge Toppe.

Verdighetsenterets kurs bidrar til å beholde de ansatte i eldreomsorgen, tror Husebø.

— For oss handler det mye om positivitet. I fremtiden må det bli hipp og hopp i eldreomsorgen. Det skal bli det mest sexy man kan gjøre, håper Bettina Husebø.