• Det var en sjokkerende opplevelse å se hva Frederik W. Mohn fikk seg til å si til media i går, sier sjef for hodejegerfirmaet Headvisor, Per Inge Hjertaker.

Han viser til uttalelsene unge Mohn hadde om sin far, Trond Mohn. Frederik Mohn hevder at faren har gått bak ryggen hans og at; «Han har feighetens nådegave».

Til TV2 sa Frederik Mohn:

«Han kan tørke seg et visst sted. Jeg er ikke opptatt av pengene, jeg er opptatt av industriutvikling på Vestlandet.»

— Sånt skal ikke ut

— En ting er å uttale seg i sinne om en sjef, men når det i tillegg gjelder sin far, skal slike ting i verste fall foregå i hjemmet, og ikke ute i det åpne rom, sier Hjertaker.

Han er administrerende i direktør og partner i Headvisor, som blant annet driver med rekruttering, lederutvikling og krisehåndtering.

— Det første jeg tenkte, er at dette er sagt i affekt og uten filter. Og i en mellomting mellom sinne, sorg og fortvilelse. Men uansett hører ikke dette hjemme i det offentlige rom om du skal ha respekt i ettertid.

Kan rettes opp

- Betyr det at Frederik Mohn blir merket i ettertid for slike utfall?

— Nei. Korttidshukommelsen er utbredt i Norge. Hvis han senere viser at dette ble sagt i affekt, er det mulig å gjenoprette tillit og omdømme. Men det avhenger av hva man presterer og hvordan man oppfører seg i ettertid, sier Hjertaker.

Ikke bare negativt

Retorikkprofessor Jens E. Kjeldsen ved Universitetet i Bergen sier det også kan være positivt å være skikkelig sint, selv om det er i full offentlighet.

— Folk har en tendens til å tro at skikkelig kraftig sinne må være utløst av en reell årsak. Dermed kan Frederik Mohn oppnå at folk føler med ham og danner seg en oppfatning av at det virkelig er grunn til å reagere på det hans far har gjort, sier Kjeldsen.

Han forklarer at folk vil vurdere uttalelsene ved selv å sette seg inn i situasjonen.

— Dersom jeg hadde et selskap som jeg eide sammen med min far og han solgte det uten mitt vitende - hvordan ville jeg selv ha reagert? Det er spørsmålet folk vil stille seg, sier Jens E. Kjeldsen.

Patetisk

Han sier at det er uvanlig med slik språkbruk i offentligheten. Og at det selvfølgelig kan slå negativt ut.

— Dersom det brukes sterke emosjoner uten grunn, vil det bli oppfattet som patetisk på fagspråket. Det vil si at det er følelser som er overdrevne eller upassende.

— Men jeg understreker at uttalelsene er generelle og at jeg ikke har noe grunnlag for å påstå at Frederik Mohn opptrer patetisk, sier Kjeldsen.

Overdrevne følelser virker mot sin hensikt.

— Tolkes Frederik Mohn som helt ute av kontroll, uten å ha noen sterk grunn til det, blir oppfatningen gjerne at det var best faren gjorde som han gjorde når familieselskapet ble solgt, sier Jens E. Kjeldsen.