Fredag vedtok regjeringen å bygge undersjøisk tunnel under Boknafjorden. Det var også stilt store forventinger til hva dagens NTP ville si om de andre seks fjordkryssingene, men hverken Hordfast eller kryssingen av Nordfjord ble nevnt.

— Vi hadde en forventing om at Hordfast skulle få oppstart i 2019. Det hadde vært fullt mulig, men det får vi ikke til nå. Det er tragisk og setter Hordaland ti år tilbake i tid, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO.

- Står ikke til troende

Han er fornøyd med at regjeringen gir planleggingsmidler til å utrede hvordan fjordene skal krysses, men mener det burde vært satt av midler til dem i den siste seksårs perioden. På pressekonferansen fredag sa samferdselsminister Marit Arnstad at regjeringen setter av 42 milliarder til utbedring av fergefri E39 fram mot 2023. Av disse er 20 milliarder bompenger.

Dette betyr at regjeringen skyver en utgift på cirka 110 milliarder kroner til perioden 2023 til 2033.

— Vi er inne i en veldig gunstig tid nå økonomisk. Det blir ikke lettere å få realisert prosjektene når en skyver dem fram i tid, sier Øyvin Hallereaker, samferdselspolitiker for Høyre. Han er svært kritisk og peker på at vi om ti år står over en eldrebølge som vil spise opp mye av ressursene.

Derfor mener han Hordfast burde vært inne i siste seksårsperiode fra 2018 til 2023 skulle det vært håp om å realisert prosjektet fergefri E39

— Selvfølgelig er det å forvente at Hordfast er inne. Vi har hatt flere utredninger, fått vedtak fra alle kommuner og fylkeskommuner. Likevel er det ikke nevnt i planen i det hele tatt. Som om den ikke eksisterer. Regjeringen stod på en pressekoferanse for noen måneder siden og solgte inn fergefri innen 20 år. Det står ikke til troende, mener Halleraker.

Han gleder seg heller ikke over at spaden nå kan settes i jorden for Svegatjørn-Rådal mellom Os og Bergen.

— Os-veien skulle vært inne for to år siden. Dette er ikke en god dag for Vestlandet. Vestlandet får bare 20 prosent av de totale midlene. Det er ikke godt nok, sier han.

- For tidlig

Poltisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Sigrid Brattabø Handegard avviser kritikken fra Høyre og NHO.

— Det er ikke mulig å ta andre fjorkryssingsprosjekt inn i NTP nå. De er rett og slett ikke kommet langt nok. Skulle Hordfast ha kommet med måtte i det minste kommunedelplanen vært avklart, sier Handegard, og viser til at traseen ikke er avklart.

— Men nå gir vi penger til

3,4 milliarder statlige kroner til Svegatjørn-Rådal og cirka 900 millioner kroner til utbedringer mellom Vadheim og Sande og Bjørset til Skei er de viktigste bevilgningene på E39 i innværende periode.