• FETE DAGER: - Kroneprisfallet har slått gått ut for oss fordi vi har inntektene våre i pund og dollar, og majoriteten av kostnadene våre i kroner, forklarer Mons S. Aase, CEO i DOF-gruppen.

- Sentralbanksjefen ga oss en julegave

Kursfallet til norske kroner gir gode tider for rederne med kostnader i norske kroner og inntekter i dollar. - Vi må slutte å svartmale situasjonen, sier CEO i DOF-gruppen.