Den andre fredagen i oktober har de siste årene vært synonymt med nettkaos. Massiv interesse for nettavisenes skattesøk har skutt servere sønder og sammen.

Nå er det slutt. Verken bt.no eller andre nettaviser får lenger lov å publisere likningstallene. Det har Stortinget bestemt. Årsak: Hensynet til personvernet.

Tallene skal riktignok presenteres på nett. Av skatteetaten selv. I tre uker skal de ligge ute. «Halve Norge» kommer til å kaste seg over skattesøket på skatteetaten.no.

Sprengt kapasitet?

Da er det kanskje grunn til å tro at de aller fleste kommer til å stange hodet i veggen på grunn av sprengt kapasitet?

— Nei, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skatteetaten. Hun mener dette skal gå bra.

— Vi har utvidet kapasiteten betraktelig, og regner med å ta unna den trafikken som kommer, sier hun til bt.no.

Om Halvorsen ikke klarer å innfri løftet sitt - og du er interessert nok - får du labbe til nærmeste likningskontor og bla i den store skatteboken. Også den er tilgjengelig i tre uker.

— Frykter dere at skattelisten på nett rett og slett skal bli hacket, og at søk skal bli lagt ut på diverse private nettsteder?

— Det er forbudt å kopiere innholdet i skattelisten elektronisk. Vi har lagt inn sperrer i programvaren, slik at det ikke skal kunne skje, sier Halvorsen til bt.no.

Flere nettsteder og aviser har ifølge NTB likevel signalisert at de vil prøve å hente ut informasjon til egne, søkbare skattelister.

- Sensur

Jurist i Norges Presseforbund, Ina Cathrine Lindahl, er svært kritisk til innskjerpelsene i skatteoffentligheten.

— Skatt er ingen privatsak. Det er vår prinsipielle holdning. Vi ser på dette som en innskrenkning av pressens meddelelsesrett. Er det farligere for personvernet om folk søker frem skatteopplysninger i en nettavis enn om de gjør de på skatteetatens sider? Dette er sensur, rett og slett, sier hun.

Finansdepartementet mener offentliggjøringen av skattelistene har skapt en «uholdbar situasjon for skattyterne». Men hva består så denne uholdbarheten i?

— Det sier ikke myndighetene ett ord om! Det finnes ingen begrunnelse, bare en kategorisk påstand om at slik er det, ifølge Lindahl.

Underholdning

Skattelistene skal altså legges ut i papirversjon på likningskontoret, men elektronisk avlesing av listene er ikke tillatt.

Det betyr at presse og privatpersoner må kive om de få listene som er lagt ut.

— Alt handler om å gjøre det vanskeligst mulig for pressen. Tidligere har man fått alle opplysningene elektronisk. Nå må man troppe opp på likningskontorene og bla i bøkene med lykt og lupe. Dette er å ta 100 steg tilbake i tid, sier Lindahl.

Også pressejuristen synes at skattejournalistikkken har fått et underholdningspreg i enkelte medier.

— Men det må være pressen selv, ikke myndighetene, som bestemmer hvordan offentlig informasjon skal presenteres.