— Selgere har hatt urealistiske forventninger så lenge jeg har vært megler, sier Karl Filip Falch i DNB Eiendom.

Den erfarne eiendomsmegleren står i leiligheten han skal selge Allégaten 24. Det koker ikke akkurat. Et kvarter ut i visningen har det ikke dukket opp noen interesserte.

— Prisforventningene ligger fem til 10 prosent over markedet, og de flytter seg i takt med det. Folk vil naturligvis ha mest mulig. De har sett hva naboen fikk, mener deres leilighet er bedre og vil i hvert fall ha mer enn det.

Falch får støtte av megler og partner Tommy Kaland i Postbanken:

— Boligselgerne er blitt blendet av medienes omtale av «sjokkpriser» og opphetede budrunder, sier han.

BT har gått gjennom 160 leiligheter som var ute for salg i mars. 85 prosent av de solfte leilighetene gikk over prisantydning. I snitt gikk de for 190.000 kroner mer enn prisantydning. Les mer i dagens papir-BT.

— Koker ikke

- Hvilken betydning har medieoppslag om leiligheter som går en million over takst?

— Det her selvsagt også sin virkning. Noen få ekstra gode salg skaper ekstra forventninger. Ulempen er at det også kan skremme vekk en del kjøpere.

Falch, som har vært eiendomsmegler i 18 år, sier det er litt færre folk på visninger nå enn et år tilbake, men de som kommer er gjennomgående mer seriøse og byr oftere.

— Jeg vil likevel ikke si at det koker. Denne uken har jeg hatt fem visninger, tre er solgt og for de to siste regner jeg med ekstravisning.

- Selger du gjennomgående over prisforventning?

— Jeg har solgt både over og under prisforventning, men gjennomgående selger jeg litt flere over forventning enn under.

Solgt for over prisantydning

Eiendomsmegler Falch haddeseks potensielle kjøpereinnom visningen og tror på bud.

— Der var i hvert fall noen veldig seriøse. Vi får se.

Leiligheten på 53 kvadratmeter i Allegaten hadde en prisantydning på 2,75 millioner kroner. Onsdag ble den solgt for 50.000 kroner over prisantydning.