Venstres nestlederkandidat Terje Breivik fra Ulvik mener gode, gamle statsobligasjoner kan være nøkkelen til å finansiere en opprustning av Bergensbanen.

Jernbaneverkets høyfartsutredning viste at en modernisering som koster 50 milliarder kroner vil kunne redusere reisetiden til fire timer.

Kopierer Gerhardsen

— Utfordringen er finansieringen. Jernbanen står langt nede på prioriteringslisten til mange partier. Og selv om Oljefondet er rekordstort, tåler ikke norsk økonomi omfattende investerings- og utbyggingskostnader ut over statsbudsjettet. sier Breivik.

Han mener løsningen er det samme virkemidlet som Gerhardsen & Co. brukte for å bygge landet etter krigen: Statsobligasjoner.

— Obligasjonsmodellen betyr at Bergensbanen blir organisert som et eget investeringsprosjekt. I stedet for at Staten betaler alt selv, låner man deler eller hele summen fra enkeltpersoner, bedrifter, livselskap, investorer og pensjonskasser. Obligasjonene er statsgaranterte, med en edruelig avkastning, og kanskje også skattefradrag. De kan ha en tidshorisont på 30–40 år, foreslår Breivik.

- Vossebanen først

Han mener det er stor etterspørsel etter den typen investeringsobjekter, og viser til at Storebrand har tent på ideen.

— På denne måten kan man utnytte investeringsviljen hos folk og næringsliv. Ikke minst etterspør livselskapene denne type langsiktige, trygge plasseringer. Penger i markedet blir kanaliserte til fellesskapsprosjekt, uten at presset i økonomien øker noe særlig, hevder Breivik.

— Men staten må jo uansett betale pengene tilbake igjen, med renter. Er det ikke en fare for å binde opp utgifter for kommende generasjoner?

— Det er klart at man ikke kan sette i gang altfor mange slike prosjekter på en gang. Men vi må ta et krafttak for jernbane nå, og denne metoden vil gjøre oss uavhengig av staten sine penger og statens budsjettprosesser, sier Breivik.

Han mener Bergensbanen kan deles i to prosjekter, der opprustningen av Vossabanen bygges først, mens Ringeriksbanen tas senere.

En enstemmig valgkomité i Venstre foreslo forrige uke Terje Breivik som ny nestleder i Venstre. Ulvikingen har i flere år vært generalsekretær i partiet.