Lønnskuttene skal gjelde alle piloter og kabinansatte.

Ifølge Aftenpostens kilder skal målet med kuttene være å komme ned på samme lønnsnivå som hos hovedkonkurrenten Norwegian. I tillegg kan de ansatte blir nødt til å jobbe mer enn de gjør i dag. Det avvises imidlertid at SAS er på konkursens rand, slik svenske Expressen meldte søndag morgen.

— Det er ikke slik at man faller utenfor stupet i morgen og at alle flyvninger stoppes. Man har kontroll på situasjonen, men må gjennomføre denne nødvendige snuoperasjonen for å bli konkurransedyktig, sier en kilde til Aftenposten.

Problemene SAS står overfor, som kan gi kroken på døren dersom de ikke løses, blir neppe akutte før godt ut i neste år. Det er altså lite som tyder på at flyselsakpet er timer eller dager fra konkurs, slik enkelte medier har hevdet. SAS har både kontanter og tilgang til lån i mange måneder, ifølge siste tilgjengelige regnskap.

Bakkeansatte nekter å kutte

— SAS har i øyeblikket 2,4 milliarder svenske kroner i likvide midler, og tilgjengelige kreditter for 4,7 milliarder svenske kroner som løper ut i juni 2013, skrev SAS i en melding den 30. oktober.

SAS-ansatte på bakken har allerede omtrent samme lønnsnivå som ansatte i konkurrerende bedrifter, og skal derfor ikke omfattes av denne kuttrunden.

— Vi vil ikke under noen omstendigheter gå med på ytterligere lønnskutt, sier Asbjørn Wikestad, leder i SAS Personalklubb.

Dette er SAS' største fagforening i Norge, og organiserer i hovedsak de ansatte som jobber på bakken. Mange av Wikestads medlemmer er ansatt i SAS Ground Handling (SGH), som er blant de mest sannsynlige eiendelene SAS vil komme til å selge.

Wikestad sier han ikke har fått noen henvendelser fra SAS-ledelsen i helgen, verken om nedbemanning eller lønnskutt.

Elisabeth Goffeng, pressekontakt i Norsk kabinforening, som organiserer kabinansatte i flere flyselskaper, vil foreløpig ikke kommentere opplysningene om lønnskutt og oppsigelser.

— I utgangspunktet kan jeg si at vårt overordnede mål i slike prosesser er å redde flest mulig arbeidsplasser, sier Goffeng til Aftenposten.no.

Optimistiske piloter

— Vi har vært i dialog med selskapet for å få presentert planene for kostnadsbesparende tiltak slik at vi kan finne en plattform å bygge videre på, sier Anneli Nyberg, leder av SAS Norge Kabinforening, som er tilknyttet Parat.

Pilotene er optimistiske for SAS' fremtid.

— Situasjonen er slik at vi nå gjennomgår selskapet i sin helhet. Målet er å gjøre SAS til en konkurransedyktig aktør i fremtiden, og det skal vi klare, sier Jan Levi Skogvang, leder i ScanNor Flygerforening, som er tilknyttet Parat.

SAS meldte for en drøy uke siden at de må selge unna eiendeler for 2,6 milliarder norske kroner og kutte kostnader for samme beløp. Uten kutt og salg, vil de neppe få fornyet banklån som utløper til sommeren.

Tjenesteproduksjonen på bakken, organisert i datterselskapet SAS Ground Handling (SGH) og EuroBonus-programmet er blant de mest aktuelle salgsobjektene, ettersom disse strengt tatt ikke tilhører SAS' kjernevirksomhet.

Det kan også være aktuelt å selge deler av flyflåten for å leie denne tilbake.

En gruppe ansatte i SAS' datterselskap Widerøe har tilbudt seg å kjøpe kortdistanseselskapet. Spørsmålet er om SAS vurderer dette som en del av kjernevirksomheten eller ikke.

- Vil opprettholde kvaliteten

Planene for kutt, og muligens også salg, vil legges frem senest mandag morgen klokken 8.

De danske SAS-kabinansattes forening, Cabin Attendants Union (CAU), sendte søndag ut følgende pressemelding:

— Vi har deltatt i en rekke informasjonsmøter med SAS om situasjonen i selskapet og vi avventer nå at ledelsen inviterer oss til en dialog om fremtiden. Vi inngikk en ny overenskomst for omtrent fire måneder siden, der vi enda en gang bidro med akutt førstehjelp, ved både å akseptere 0 prosent lønnsstigning og 11,5 måneders lønn i 2012 og 2013 for det som samlet sett tilsvarer 24 måneders arbeid. Den avtalen er fortsatt gjeldende. Når det er sagt, er vi selvfølgelig villige til å lytte til ledelsen og de utfordringer som de mener ligger til grunn for den aktuelle situasjon, skriver CAU.

De danske flyvertene og -vertinnene har fått med seg svenske avisers oppslag om at SAS-ledelsen har stilt ultimatum om lønnskutt eller konkurs.

— Vi fokuserer naturligvis først og fremst på våre medlemmer og er bekymret over de konsekvenser det vil få for våre medlemmer hvis ledelsen virkelig mener det som fremgår i svensk presse. Vi er opptatt av å opprettholde den kvaliteten som kundene etterspør og som vi alle sammen skal leve av. Derfor håper vi også at ledelsen vil inngå i en konstruktiv dialog om dette, skriver CAU.

Den norske og den danske stat eier 14,3 prosent hver av SAS, mens den svenske stat eier 21,4 prosent (til sammen 50 prosent). SAS og bankene har ønsket seg en garanti fra disse eierne som sikkerhet for lån.

Dersom SAS går konkurs, vil en slik ordning sørge for at statene dekker bankenes tap.

Kuttplaner mandag morgen

Men slike garantier regnes som statsstøtte, og må godkjennes av EU-kommisjonen. Årsaken er at garantiene kan virke konkurransevridende, ettersom de gir SAS billigere lån enn de ellers ville fått. Czech Airlines og Air Malta har i løpet av de siste månedene fått godkjenning av EU-kommisjonen for lignende statsstøtte.

Men å få en slik godkjennelse vil sannsynligvis ta minst et par måneder.

EUs ambassadør til Norge, János Herman, bekreftet fredag overfor Aftenposten at det har vært uformell kontakt mellom regjeringene og EU-kommisjonen. Men han avkreftet at det var lagt inn noen formell forespørsel. Det er derfor grunn til å tro at slike statsgarantier neppe vil foreligge i løpet av de nærmeste ukene.

Næringsminister Trond Giske (Ap) ønsker ikke å kommentere situasjonen i SAS i dag.

— Nærings- og handelsdepartementet har ingen uttalelser å komme med på det nåværende tidspunkt. Selskapet har varslet at de skal gå ut med tall for 3. kvartal mandag, og vi forholder oss til det, sier kommunikasjonssjef i NHD Anne Cecilie Lund til Aftenposten.no.

Rapport for tredjekvartal og en ny omstillingsplan vil bli presentert senest mandag morgen klokken 8.