Etter et selvpålagt medieforbud i halvannen uke vil Paul-Chr. Rieber snakke igjen. Han er på hjemmebane, på GC Riebers hovedkontor i Solheimsviken. Ingenting han sier eller gjør vitner om at han for en drøy uke siden måtte trekke seg fra norsk næringslivs mest prestisjefulle verv — som president i NHO.

— Jeg er lei for at dette ble utfallet. Det er også en kostnad for en organisasjon når ledere må trekke seg. I denne situasjonen mener jeg min beslutning var riktig.

- Storm av meninger

Bakgrunnen for avgangen var mediestormen etter at det kom frem at GC Rieber Oils ikke hadde betalt toll for import av fiskeolje.

Fiskeoljen kom dessuten fra marokkansk-okkuperte Vest-Sahara, som Utenriksdepartementet (UD) siden 2007 har anbefalt å ikke handle med.

 • Jeg ser at det har vært en storm av meninger og at de fleste har uttalt at det var feil å fortsette handelen i Vest-Sahara, sier Rieber.

— Hva mener du?

 • Min vurdering var at det var riktigere å fortsette enn å avslutte vår handel da UD kom med sin nye anbefaling. Jeg ser at dette er en gråsone, men det var ikke noe forbud mot handel i området.

Rieber vil ikke spesifikt kommentere kritikken fra utenriksminister Jonas Gahr Støre (se sidesak).

 • Det er betydelig rom for skjønn i UDs anbefaling, sier Rieber.

- Lokale interesser viktigst

Han sier at de hadde kontakt med både UD, ambassaden i Marokko og organisasjoner som Rafto-stiftelsen for å få deres råd.

Til BT i går sa Therese Jebsen i Rafto-stiftelsen at de gjorde tydelig at det fantes sterke grunner til å trekke seg ut.

 • Det er kun unntaksvis at norske bedrifter bør trekke seg ut, også om konfliktnivået øker. Det er en forenklet fremstilling å si at man skal ut bare fordi det er vanskelig. Vi valgte den motsatte tilnærmingen, å gå inn i de forutsetningene situasjonen tilsier: Nemlig lokalbefolkningens interesser, sier Rieber.
 • Kunne du drevet videre handel i Vest-Sahara nå?
 • Det er et hypotetisk spørsmål. Da vi gikk inn i 1995, lå det ingen anbefalinger fra UD om ikke å drive handel. Vi gjorde en omfattende kartlegging av hvordan vår handel slo ut. Uttaket av fisk i området er bærekraftig og fire av fem bedrifter vi handlet med er eid av lokalbefolkningen, sier Rieber.

Den siste er eid av marokkanske interesser, ifølge ham.

- Kunne ikke skjøtte

Rieber sier de fortsatt står fast på at det ikke skal betales toll for importen av fiskeoljen. Noe dokumentasjon er sendt Tollvesenet, ifølge ham. GC Rieber Oils er også politianmeldt i saken, men Rieber sier de ikke har tatt kontakt til nå.

Næringslivslederen mener bildet som er skapt av Rieber-selskapet er langt fra det bedriften står for.

 • Hvordan oppfattet du medias dekning?
 • Som et massivt press. Jeg var klar over at medietrykket ville bli stort i en slik rolle, men hadde ikke forespeilet meg slike dimensjoner, sier Rieber.

Direktøren sier han trakk seg da han ikke følte han kunne skjøtte NHO-vervet skikkelig.

 • Jeg kunne ikke fortsette da min bedrift begynte å ta opp alt det offentlige rommet som er for norsk næringsliv.
 • Hva tenker du om at det ikke var noen sentrale aktører i næringslivet som gikk ut offentlig og ga deg støtte?
 • Nei, jeg tenker ikke så mye om det. Da jeg begynte å spørre om råd internt, skjønte jeg at jeg satte dem i en kinkig situasjon. De hadde ikke hele bildet som gjorde at de kunne konkludere, sier Rieber.