I slutten av mai annonserte Bomringen i Bergen de nye takstendringene.

I annonsene stod det at «Stortinget har i Stortingsproposisjon 143 s (2012 – 2013) vedtatt «Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen». I den forbindelse vil det blir gjort endringer i dagens takst— og rabattsystem i Bomringen i Bergen.»

- Kan ikke endre vilkår

Advokat Jan Bakke i Tind Advokater har lest både proposisjonen og innstillingen til endringen, og mener at takst- og rabattsystemet ikke kan endres uten videre.

— Spørsmålet er om disse prisendringene også har virkning for forskuddsavtaler betalt før denne dato. Jeg kan ikke se at Stortinget har vedtatt at det skal gjøres endring i avtalen for forskuddsbetaling før det som er innbetalt er brukt opp - på de vilkårene som gjaldt da man inngikk avtalen, sier han.- Det vil være rent bedrageri om de endrer vilkårene, sier han.

Vil redusere rabatten

Eksempelvis vil bomselskapet at lettbilkunder som har forhåndsbetalt 1575 kroner før 1. juli skal få redusert rabattsatsene sine fra dagens 40 prosent til 20 prosent ved en enkel passering, til tross for at vilkåret ved avtaleinngåelse var 40 prosent.

— Jeg stiller spørsmål ved om Stortinget har vedtatt noe annet enn at fra den tid skal bompengene økes fra 15 til 25 kroner ved hver enkelt passering, og at rabattene skal være 20 prosent.

Bakke mener Stortinget ikke kan regulere med tilbakevirkende kraft, og er klar på at avtalene til de bileierne som har innbetalte avtalebeløp, må løpe videre.

— Stortinget kan ikke regulere en privatrettslig inngått avtale mellom bileier og Bergen kommune. De må fortsette med de vilkårene som var gitt da bileierne betale.

Blir takstendring

Det har ikke Bergen Bompengeselskap tenkt å gjøre.

- Vil det bli gjort endringer i rabattbeløpene til de med avtale om forhåndsbetaling?

— Det er nok slik å forstå, sier Jan Otto Evjen, daglig leder i Bergen Bompengeselskap.

— Jeg formoder at dette er lov, takstøkningen er stortingsbehandlet og kommer fra samferdselsdepartementet til oss, sier Evjen.

Han er ikke kjent med at det kan være ulovlig. Det er kommunen og fylkeskommunen som har gjort vedtaket om å heve takstene.

— Jeg tror Bakke tar feil, men jeg skal ikke avvise det helt. Vi vil rette oss etter det hvis det ikke er lov. Vi kan jo ikke innføre noe som ikke er lovlig.

Bagatellmessig

Stortingsrepresentant Arne Sortevik(FrP) mener Bakkes problemstilling erbagatellmessig.

— Totaliteten er jo prisøkningen, som skjer fordi regjeringensnur ryggen til storbyene spesielt og veibygging generelt. De legger en storregning på bordet til bilistene, sier Sortevik.

— Velgerne må bruke stemmeseddelensin slik at det blir slutt på bompengeinnkreving, sier han.

Hva synes du om bompenge-økningen? Si din mening i kommentarfeltet!