• Denne avtalen viser at dagligvaremarkedet i Norge er en ren maktkamp.

Det sier professor Bent Sofus Tranøy. Han var et av medlemmene i Matlkjedeutvalget som analyserte konkurranseforholdenen i dagligvarebransjen.

— Når en part blir så stor og sterk som Norgesgruppen, må de andre gjøre noe. Slik Rema og Coop formulerer seg, er det tydelig at de vil bruke makt for å presse myndighetene for å hindre at Ica-Norgegruppen-samarbeidet tillates. Ellers etablerer de noe som en motvekt, sier Tranøy som er professor ved Høgskolen i Hedmark og ved Markedshøyskolen.

Naturlig maktkamp

Han var medlem av det såkalte matlkjedeutvalget som analyserte dagligvarebransjen og leverte sin utredning i april 2011.

— Dette er en naturlig utvikling etter at Ica og Norgesgruppen lanserte sitt samarbeid. Men det er ingen tvil at det spillet som nå pågår må sees på som en ren maktkamp. Det var slik vi også analyserte bransjen i utvalget, sier Tranøy.

Verre for leverandørene

Han mener ytterligere konsentrasjon i bransjen vil gjøre situasjonen enda vanskeligere for mindre leverandører.

-Det er allerede kommet en del sammenslåinger blant de store leverandørene for være sterke nok opp mot dagligvarekjedene. Men det er klart at for mindre leverandører vil denne utviklingen gjøre det enda vanskeligere, med pressede priser og mindre tilgang i butikkhyllene. Med det som bakteppe er det tankevekkende at partenes beslutninger nå ser ut til å være et taktisk spill, sier Tranøy.