Hovedstyret i Norges Bank besluttet onsdag å holde styringsrenta uendret på 2 prosent, men varslet samtidig en raskere retur til normalnivået enn rentebanen fra oktober tilsier. Allerede før sommeren kommer renta til å begynne klatringen tilbake til et normalnivå på rundt 5 prosent.

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole synes sentralbankens vurderinger virker fornuftige, men understreker at krisen i Japan og den høye oljeprisen skaper betydelig usikkerhet.

— Hovedbudskapet er likevel at økonomien her hjemme og internasjonalt går bedre nå enn vi antok i fjor høst, og at det tilsier raskere retur til normalrentenivået, sier Grytten til NTB.

Første økning i styringsrenta kommer mest sannsynlig enten i mai eller juni, ifølge visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Deretter vil vi se mange og hyppige hopp i rentenivået utover høsten og neste år.

— Den nye rentebanen legger opp til en styringsrente på 2,75 prosent ved utgangen av 2011 og at den i løpet av 2012 skal opp på 4 prosent, sa Qvigstad.

Normalrente på 6 prosent

Hovedstyret i Norges Bank legger til grunn et normalnivå for styringsrenta på oppunder 5 prosent og advarte igjen folk som har og tar boliglån mot et rentenivå langt høyere enn dagens.

— En styringsrente på oppunder 5 prosent tilsier en normal boliglånsrente på 6 prosent. Men de som binder seg økonomisk til et boliglån i tjue år må også ta høyde for svingninger i denne perioden. Tidligere har det vært mulig å få boliglån til 3 prosentpoeng under normalen. Da bør man også legge inn høyde for et rentenivå som ligger tilsvarende over normalnivået, sa Qvigstad.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har tidligere advart mot bobletendenser i boligmarkedet som følge av den lave renta, kombinert med at bolig er et attraktive investeringsobjekter på grunn av gunstige skatteordninger.

— Norges Bank er nok litt glad for signalene den har fått fra utlandet. Den har lenge ønsket å heve renta mer enn den har gjort, på grunn av faretendensene i boligmarkedet, men har latt det være av hensynet til kronekursen, sier Grytten.

Gode tider i vente

Sentralbanken tegner opp lyse utsikter for norsk og internasjonal økonomi – «høy vekst i produksjon og sysselsetting de nærmeste årene» - i årets første Pengepolitisk rapport. Selv om naturødeleggelsene i Japan skaper stor usikkerhet rundt konsekvensene for verdensøkonomien, legger sentralbanken til grunn at oppgangen i Norge vil fortsette og farten øke.

Også for USA har sentralbanken oppjustert vekstanslagene i år og neste år, og den venter fortsatt vekst i eurosonen, først og fremst på grunn av utviklingen i Tyskland.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) lover å holde tilbake på den offentlige pengebruken for ikke å sette ytterligere fart i renta, utover det sentralbanken varsler.

— Mulighetene for en så vidt sterk økonomisk utvikling understreker samtidig behovet for å holde igjen i finanspolitikken framover, både av hensyn til situasjonen for konkurranseutsatte næringer og for å bidra til en balansert utvikling i norsk økonomi, sier Sigbjørn Johnsen.

STIGER: Renten på boliglån kan komme til å ligge 3 prosentpoeng over normalen.