— Hver enkelt må jo vurdere hva som er den beste forvaltning av egne penger, men i andre land er fast rente på boliglån det mest vanlige. Det gir alle størst forutsigbarhet, sier Nygaard, som selv bor alene.

Tar doktorgra d

Han har skaffet seg god innsikt i vanlige folks tenkesett og pengeforvaltning under sitt arbeid med doktoravhandling om småsparernes liv og lagnad på Oslo Børs.

— Hvor vil du sette grensen for fast eller flytende rente?

– Jeg tror ikke det er en bestemt terskel på en eller to millioner kroner i lån. Men husholdningene er mer utsatt enn en bank når renten svinger, sier økonomen. Derfor er det rart at fastrente ikke er blitt et mer naturlig valg for flere her i landet. Boliglån er tross alt den største og viktigste investeringen folk flest gjør.

- Kort horisont

Nygaard tror en mulig årsak til at mange vegrer seg for å binde renten er lengden på perioden bankene tilbyr fastrente.

— I USA kan man få tilbud om fastrente hele perioden, mens det i Norge er en standard på tre, fem eller ti år. En av grunnene til at mange husholdninger i Norge velger bort fastrentelån, kan være at produktet er dårlig. En såpass kort horisont som tre til fem år, kan være et tilbud som ikke er godt nok for mange, sier han.

Droppet fastrente

NHH-forskeren har selv undersøkt mulighetene for å binde renten, men lot være nettopp fordi han mente horisonten var for kort.

— Hvis du er i en livssituasjon der du regner med å flytte eller selge bolig i løpet av relativt kort tid, så er det ikke nødvendigvis det mest gunstige å binde renten, slik produktet er nå. Men er man i en etablert husholdning, kan fastrente være fornuftig, sier Nygaard.

Som har brukt det lave rentenivå til det han kaller «enkelte ekstra nedbetalinger» på sitt eget boliglån.