— Jeg mener Nordea har misbrukt jussen for å få mer penger inn. Deres handlemåte er ran på høylys dag, sier Børnes.

Han overtok som daglig leder i Norsk Båtsenter etter saksøkte Roger Simmenes, og satt som leder inntil konkursen i februar 2011. Børnes er stevnet som vitne i saken som skal opp for Bergen tingrett neste uke.

«Fant» nye båter

Uten å forhøre seg med Norsk Båtsenter, gikk Nordea høsten 2010 gjennom Skipsregisteret for å se hvilke båter som sto oppført på båtsenteret.

Nordea fant da minst to båter som Norsk Båtsenter ikke hadde opplyst om, ifølge Børnes var det fordi de selv ikke var klar over at de var registrert på dem, ettersom båtene reelt sett var solgt og overført til Marthinsen og en annen kjøper.

Nordea tok pant i båtene, men signerte pantobligasjonene direkte med Johannes Lunde i Stavanger.

— Dypt tragisk

Etter at Børnes ble gjort oppmerksom på at det var tatt pant i båter som ikke tilhørte selskapet, ble Nordea bedt om å fjerne pantet slik at Marthinsen og den andre kunden formelt kunne få eierskapet gjennom Skipsregisteret.

— Vi gikk til Nordea og sa at det hadde skjedd en feil, men Nordea unnlot å gjøre noe. Hele situasjonen kjøperne har havnet i er dypt tragisk. Når en kunde har kjøpt en båt, betalt og fått kvittering, så er det ikke tvil om hvem sin båt det er, sier Børnes.

Marthinsen har varslet at han vil gå etter Nordea dersom søksmålet mot de tidligere ansatte i Norsk Båtsenter ikke fører frem.

Nordea slår tilbake

Kommunikasjonsdirektør Rune Kibsgaard Sjøhelle i Nordea hevder at Norsk Båtsenter har skylden.

— Ledelsen i Norsk Båtsenter og kjøperne burde ha omregistrert eierskapet da båtene ble solgt. Nå har uansett banken slettet sitt pant, og kjøperne må derfor forholde seg til konkursboet i enhver sammenheng.

Sjøhelle svarer på kritikken fra Børnes med å si at ledelsen har "åpenbart opptrådt uryddig".

Forstår frustrasjon

— Vi har ingen problemer med å se det fortvilte i situasjonen, men dette er en sak mellom båtkjøperne og Norsk Båtsenter AS og dets konkursbo, skriver Sjøhelle.

Ifølge Nordea var det i låneavtalen med båtsenteret en forutsetning at alle båter mellom syv og 15 meter skulle pantsettes på løpende basis. Dette skal ikke ha blitt fulgt opp av selskapet, og det var derfor banken gikk til Skipsregisteret for å finne båter å pantsette.