• Det pågår prosesser i Kina som er positive for demokratiseringen. Og presset kommer innenfra.

Professor Stein Kuhnle ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) kom nylig tilbake fra et av sine mange besøk i Kina, hvor han denne gangen foreleste om den nordiske velferdsmodellen.

— Det foregår mye på det akademiske plan rundt omkring i landet. Vi opplever flere debatter og konferanser om demokrati og politiske prosesser. Ved hjelp av blogger og mer åpenhet påvirkes demokratiseringsprosessen gradvis, og det er interessant at denne endringen skjer innenfra, sier Kuhnle.

Han er opptatt av at UiB kan bidra med kompetanse innen språk- og samfunnsutvikling ikke bare i Kina, men i store deler av Asia.

150–200 bedrifter

— Det er mange norske selskaper som har etablert seg i Kina, derfor er språkkunnskapene sentrale. Jeg synes det er flott at Bergen ligger så langt fremme når det gjelder tilbud om språkundervisning.

Ifølge en fersk rapport fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen er det mellom 150–200 norske bedrifter i Kina.

Norsk næringsliv er godt representert innenfor sektorer som petroleum, maritim, shipping, miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering, sjømat, handel og finans.

- Handler om respekt

Fiskeeksportøren Hallvard Lerøy AS er blant flere vestlandsbedrifter som er etablert i Kina.

— I Kina har vi ansatte som kjenner Norge, og i Norge har vi ansatte som kjenner Kina, uttaler administrerende direktør Knut Hallvard Lerøy i SIUs "Landrapport Kina 2012".

Han mener det letter kontakten med veterinærmyndighetene når de stiller med folk fra Norge som kan snakke kinesisk.

— Språkkunnskap gir også noen andre viktige signaler, blant annet om respekt, sier Lerøy i rapporten.