• Jeg tror partene i flystreiken vil komme til enighet. For pilotene er det en reell trussel at de mister jobbene og må søke seg tilbake på langt dårligere vilkår.

Det sier økonomiprofessor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole. Han er ekspert på luftfartsøkonomi.

— Det er klart at pilotene har en del betingelser som Norwegian ønsker å kvitte seg med. Samtidig er det ikke noe alternativ for flyselskapet å bruke for eksempel spanske piloter mellom Oslo og Bergen. Dermed har begge parter en motivasjon for å finne en løsning på konflikten, forklarer Frode Steen.

— Hva tror du blir løsningen?

— Det vil nok ende med et resultat der ingen av partene har fått det helt som de ville. Pilotene tror jeg kan se langt etter å få innfridd kravet om ansettelse i morselskapet. En del av betingelsene de har må de kanskje også gi slipp på. En langvarig streik med påfølgende konkurs av operatørselskap er et reellt alternativ, og i en slik situasjon mister de jobbene og må søke på nytt. Da stiller de i en langt dårligere forhandlingsposisjon, sier Steen.

Koster mye

— Er dette en nødvendig kamp Norwegian må ta for å kunne bli et rendyrket, internasjonalt lavprisselskap?

— Norwegian har gjort mye riktig, og greid å få kostnader helt ned på nivå med EasyJet. Hovedårsaken er at de har etablert baser i lavkostland og flyr i høykostland. Samtidig startet de med en modell som lignet litt på SAS når det kommer til arbeidskontrakter. Dette har gitt vilkår til pilotene som genererer kostnader som selskapet selvfølgelig helst ville vært foruten. Samtidig er det klart at denne streiken koster dem mye penger, uttaler Steen.

Han vil ikke anslå hvor mye det svir for Norwegian daglig. Men fjorårets streik i kabinpersonalet kostet rundt 8 millioner daglig. Med opptrappingen fra onsdag vil det daglige tapet være minst like stort denne gangen.

Ikke innleide

Økonomiprofessoren forklarer at det også handler om å bygge en internasjonal stab som skal eksistere ved siden av hverandre.

— Det er en utfordring for selskapet allerede. Og det blir ikke enklere dersom det finnes grupper som har langt bedre betingelser enn andre, sier Steen.

Han mener heller ikke Bjørn Kjos & Co har som mulighet å bare opererer med innleide flyvere.

— Det vil være alt for usikkert for selskapet. Dermed vil selskapet også ha en betydelig motivasjon for å komme til enighet med pilotene, sier Frode Steen.