— At de var så tydelig i prioriteringen var nesten over all forventning fra vår side, sier Os-ordføreren.

Transporteksperter anbefaler at man kun jobber videre med én trasé for et fergefritt E39 mellom Bergen og Aksdal.

Traseen bør byggest med hengebro over Langenuen, gå videre på vestsiden av Reksteren og så krysse Bjørnafjorden med flytebro.

Det er anbefalingen fra Transportøkonomisk institutt og Dovre Group, som har gjort en kvalitetssikring på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Mest lønnsom

— Dette dokumenterer det mange av oss har hevdet, nemlig at en bør velge mest mulig rett linje mellom Bergen og Stavanger. Det indre alternativet, som mange har støttet, er ikke like bra som en krysning av Bjørnafjorden, sier han.

Den anbefalte traseen vil forkorte turen mellom Bergen og Aksdal med én time og åtte minutter, og er den traseen som gir høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet, står det i rapporten.

Søviknes fikk nok en positiv overraskelse i rapporten om E39.

Ekspertene mener statlig finansiering er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. De beregner at nytten blir 20 milliarder kroner høyere med statlig finansiering enn bompenger på den anbefalte traseen.

Forventet bompenger

— Jeg hadde trodd de i alle fall ville gått for delvis bompengefinansiering. Men de vurderingene de har gjort, mener jeg er helt riktige. Bompenger vil ha trafikkdempende effekt. Dermed mister man litt av den mobiliteten et felles arbeidsmarked skal ha, sier han.

Den anbefalte traseen gir kortest reisetid og best effekt på bo- og arbeidsmarked. Traseen er lønnsom allerede med dagens befolkning. Derfor anbefaler ekspertene at planleggingen starter opp raskt.

For Os vil den anbefalte traseen ha stor betydning, mener Søviknes.

— Vi har allerede kraftig vekst som følge av forventningen om ny firefeltsvei fra Os til Bergen. Den anbefalte E39-traseen vil gjøre Os enda mer attraktiv, siden vi vil få kort avstand til regionen sør for oss. Os vil havne midt i smørøyet på gullaksen, mener han.

Hva synes du om anbefalingen i den nye rapporten? Diskuter under!

FORNØYD: Ordfører i Os, Terje Søviknes.