Kwakwaka'wakw-folket bor i dag i reservater på kysten nordvest for Vancouver.

Indianerfolket har levd av havet og er dyktige fiskere.

Laksen har vært en viktig del av livsgrunnlaget, men indianerhøvdingen Chief Joseph er nå svært bekymret for hva som skjer med laksebestanden.

— Folkemord

Oppdrettsanleggene langs kysten har fått skylden for at villaksen er kommet under press.

— At villaksen blir borte, er det samme som et folkemord, sier høvdingen til CTV i Canada.

— Med villaksen forsvinner vår kultur og vårt levesett.

Nå søker han hjelp hos kong Harald og inviterer på laksemiddag under vinter-OL.

Oppdretternes konge

Ol-byen Vancouver er ikke så langt fra området til indianerstammen.

De norske oppdrettsselskapene Cermaq, Grieg and Marine Harvest står for 90 prosent av oppdrettsaktiviteten på Canadas vestkyst.

Sammen med 170 andre signaturer håper høvding Joseph i et brev, at kongen kan påvirke de norske selskapene.

I brevet står blir kongen bedt om å gjøre alt han kan for å redde villaksen fra miljøpåvirkningen fra oppdrettsanleggene.

Kampanjen som kaller seg «Pure Salmon Campaign», skriver til kongen som statsoverhode for landet som kontrollerer største delen av verdens oppdrettsvirksomhet.

— Ikke etterettelige

Kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest har hørt om både kongebrevet og kampanjen.

— Vi har samarbeider med flere profesjonelle miljøvernorganisasjoner rundt i verden, forteller han.

— «Pure Salmon Campaign» er ikke en av dem da vi ikke oppfatter dem som etterrettelige.

Han viser til en nettside kanadiske myndigheter har laget for å imøtegå påstandene fra kampanjen.

Havforskningsinstituttet sier dessuten at argumentasjonen til kampanjen er på grensen til uetisk .

Avfeier ikke

  • Pure Salmon Campaign har i flere år hevdet at en laksestamme som heter Pink ville bli utryddet på grunn av lakselus fra oppdrett, forteller han.

— I sommer dukket det opp langt flere Pink salmon enn ventet. Da sluttet de å snakke om Pink og begynte å snakke om Sockeye, sier han.

Han sier likevel at man ikke kan avfeie alle beskyldningene kampanjen kommer med.

— Selv om mye av det de sier er feil, er lakselus er et problem vi tar alvorlig.

Marine Harvest produserte 37000 tonn laks i Canada i fjor, mot 202 000 tonn her hjemme.

- Neitakk

Slottet har høflig avslått invitasjonen fra chief Joseph og Pure Salmon Campaign».

Når kongen er i Vancouver, er han gjest av Norges Olymiske komité og skal bruke tiden på sport, blir det sagt i svaret.

Nå blir det planlagt demonstrasjoner mot Norge under vinter-OL.

LAKSEKYST. Fra Alaska og sørover Amerikas vestkyst, er det strid mellom oppdrettere og villaksforkjempere. (Google Maps)