Den ferske miljøvernministeren i Canada, John Baird, er sjokkert etter å ha hørt debatten om «dirty oil» i Norge. Han ba et uavhengig utvalg vurdere hva Canada burde gjøre med forskning, overvåking og lovgivning rundt disse omstridte prosjektene.

Utvalget har pekt på flere svakheter. Nå varsler den nye ministeren grep.

Kritisk

Utvalget var spesielt opptatt av den totale mangelen på oversikt over miljøkonsekvensene ved oljesandutvinning. Det peker på at det ikke finnes vitenskapelig dekning for regjeringens forsikringer om at utvinningen, som blant andre Statoil er del av, er miljømessig forsvarlig.

Rapporten peker også på «betydelige svakheter i myndighetenes forvaltning», altså ansvarsfordelingen mellom regionale og nasjonale myndigheter.

I innstillingen fra utvalget heter det at «frem til denne situasjonen er utbedret, vil usikkerhet og mistillit prege offentlighetens syn på miljøoppfølgingen og oversikten til regjeringen».

Forurenser betaler Ministeren deler bekymringen for mangelen på kunnskap om industrien Statoil er del av.

Ifølge nettstedet til The Globe and Mail, en av Canadas største aviser, sier Baird at «grepene vi vil ta skal være fundert på vitenskap og fakta, ikke politikk og offentlig debatt».

På spørsmål fra media om regjeringen har mislyktes i å regulere oljesandprosjektene, sa Baird at det er behov i regjeringen for å få opp tempoet.

Han sluttet seg også til prinsippet om at forurenseren skal betale sin andel av eventuelle kostnader ved miljøgrep som må tas, men han hevdet det heller ville dreie seg om å omdisponere ressurser enn å bruke mer penger.

Innfører overvåking I en pressemelding fra ministeren heter det at utvalget «forteller oss at Canada må bygge et miljøovervåkingssystem i verdensklasse, og at dette haster».

Han påpeker at det var forgjengeren Prentice som nedsatte utvalget. Som vi meldte i går, var bakteppe for dette et besøk til Norge. Wikileaks-dokumenter vi har tilgang til viser at Prentice fortalte USAs ambassadør om sjokket han fikk under et besøk i Norge. Han oppdaget den opphetede debatten om Statoils investeringer i canadisk «dirty oil».

— Vi hører utvalgets beskjed høyt og tydelig, forsikret den nye ministeren under pressekonferansen.

Mangler kontroll Baird skal ha innrømmet at regjeringen ikke har fulgt nøye nok med på effekten den voksende industrien har på luft, vann og jord. De har famlet i blinde fordi de har manglet vitenskapelig dokumentasjon, medgir han ifølge avisen.

Regjeringen varsler nå at den innen 90 dager vil ha en total gjennomgang av miljøovervåkingssystemet.

Neste skritt blir å få innspill fra en gruppe uavhengige forskere, og til slutt skal en ny overvåkingsplan iverksettes.

Gullstandard

Miljøminister Rob Renner i regionen Alberta, der nesten all oljesandutvinning pågår, er også rede til å ta grep. Renner sa under en pressekonferanse at han vil utnevne et panel som skal bidra til utvikling av et overvåkings-, rapporterings- og verifiseringssystem i verdensklasse.

Han er opptatt av oljesandens påvirkning på det biologiske mangfoldet i regionen.

En talsmann for Renner sier at nasjonale og regionale myndigheter vil samarbeide for å fullføre jobben.

For sent? Miljøvernere og opposisjon roste i går regjeringens utspill, men sa samtidig at det var ventet og at det allerede kan være for sent, ettersom industrielle aktører planlegger en dobling av produksjonen fram mot 2020. De fleste prosjektene har allerede godkjente miljøanalyser.

Nathan Lemphers, politisk analytiker i miljøorganisasjonen Pembina Institute, sier mangelen på kunnskap har gjort det umulig å dokumentere noe som helst til nå.

— Ingen politikere eller industrisjefer kan hevde at de beskytter miljøet når vi ikke en gang vet hva som skjer, sier han.

Elizabeth Dowdeswell, tidligere seniorrådgiver i miljøverndepartementet og tidligere direktør i FNs miljøprogram, er også glad for signalene om et nytt overvåkingssystem, ifølge The Globe and Mail.