— Det går bra i Norge, sa Norman, da han i foredrag under fylkeskonferansen i dag, skulle avslutte sitt innlegg om finanskrisen med et blikk på Norge.

— Vår store suksess er oljen. Det er bare oljen som gir oss finansiell handlekraft. Det er bare oljen som skjermer store deler av næringslivet mot det som skjer i utlandet, uttalte Norman.

— Veksten i etterspørselen etter olje, som i et miljømessig perspektiv ikke er særlig gunstig, bidrar til å holde inntektene oppe.

Oljeprisene kan falle

Etter innlegget understreket han overfor bt.no at alle har forstått poenget med den finansielle handlefriheten. Det norske oljefondet og de enorme oljeinntektene gir den norske stat nærmest ubegrensede muligheter til å motvirke effektene av krisen.

— Det mange er mindre oppmerksomme på er at store deler av norsk næringsliv er helt avhengig av oljesektoren, og det gjør også norsk næringsliv sårbart.

Norman mener norsk næringsliv ikke er helgardert. Holder tendensene til redusert vekst i Kina frem og nærmer seg stagnasjon, kan oljeprisene falle.

— Et slikt fall vil vi være beskyttet mot finansielt, men de delene av norsk næringsliv som er avhengig av å levere varer og tjenester til oljevirksomheten vil bli rammet. Og selv om de norske bankene er mer robuste enn de europeiske, så skal det lite til før det klapper sammen i Norge også, og da er det viktig at den norske staten trer raskt til for å motvirke dette.

Ikke bedre enn andre

Mange norske politikere har vist til den norske modellen for å forklare hvorfor Norge klarer seg bra. Normann mener den norske økonomien ikke skilles seg drastisk fra økonomien i europeiske land det er naturlig å sammenligne seg med. Han viser til at:

Det norske arbeidsmarkedet er ikke mer inkluderende enn arbeidslivet ellers i Europa, men at de som skyves ut slipper å stå i arbeidsledighetskø. De blir uføretrygdet i stedet.

Det norske aksjemarkedet er minst like nervøst som aksjemarkedene ellers i Europa.

De norske bankene har løpt minst like løpsk som bankene ellers i Europa.

- Hvilken betydning har den norske modellen, som også statsministeren viser til når han skal forklare hvorfor det går bedre i Norge enn i mange andre land?

— Ja, vi klarer oss takket være våre universelle velferdsordninger, men de betyr også at vi kan kaste folk ut av arbeidslivet. Vi har mange sysselsatt, men vi har ikke spesielt høy timeverksproduktivitet. Og ja, det er mindre forskjeller i Norge, men de siste 15 årene har de desidert rikest løpt fra resten.

Lignet på Sør-Europa

Norman mener det mest imponerende ved den norske økonomiske politikken er at vi har klart å holde på sparsommeligheten.

— Men selv der har det vært nære på. Handlingsregelen var med på å felle den første regjeringen. Og etter at luften gikk ut av de mest populistiske partiene, kan vi trolig takke den lave renten for at vi har holdt oss til handlingsregelen. Man kan spørre seg om denne enigheten holder dersom renten stiger.

Økonomiprofessoren maner til en mer nyansert debatt om den norske økonomiske politikken.

— Går vi 10–15 år tilbake i tid, lignet Norge mye på landene i Sør-Europa. Det er lett å si at Norge gjennom den økonomiske politikken som er ført ville ha klart seg bedre enn andre europeiske land dersom vi ikke hadde oljen. Men det blir ren spekulasjon. Det er viktig å være forsiktig med å si at vi er så flinke, oppfordrer Viktor Norman.

Si din mening i kommentarfeltet under!